Cystadleuaeth yr Urdd yn uno cymuned

24/05/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Gosododd Eisteddfod yr Urdd a Chyngor Sir y Fflint her i ysgolion cynradd Sir y Fflint i addurno eu hysgolion yn barod i groesawu ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd i’r ardal yr wythnos nesaf.

Cymrodd 14 o ysgolion y sir ran yn y gystadleuaeth, ac roedd y beirniad yn hapus iawn gyda’r safon.  Ysgol Trelogan oedd yn fuddugol gydag Ysgol Croes Atti (Shotton) ac Ysgol Cornist Park yn y Fflint yn gydradd ail.  Rhoddwyd £200 yn wobr i’r enillwyr gan Gyngor Sir y Fflint.

 

Fel yr eglurodd Heulwen Cross-Sharp oedd yn arwain y tîm yn Ysgol Trelogan, “Cymrodd dair wythnos i ni gael yr iard yn barod.  Rydym wir wedi mwynhau gweithio ar y prosiect ac mae wedi dod â’r holl gymuned ynghyd.  Mae pob disgybl yn yr ysgol, o flwyddyn meithrin i flwyddyn 6, wedi cyfrannu at y gwaith.  Rydym hefyd wedi cael cymorth gan rieni a’r gymuned, sydd wedi bod yma ym mhob tywydd!  Mae wir wedi uno yr ysgol a’r gymuned.  Rydym mor gyffroes ein bod wedi ennill!”

 

Safon uchel iawn

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, y Cyng. Aaron Shotton, “Roedd yn bleser cyflwyno’r wobr i’r ysgol heddiw – roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn, felly hoffwn longyfarch pob ysgol gymrodd ran.   Mae’n gyffrous iawn fod Eisteddfod yr Urdd yn dychwelyd i Sir y Fflint eleni ac rwy’n ffyddiog y bydd y digwyddiad yr wythnos nesaf yn llwyddiannus iawn.”

 

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Hoffem ddiolch i’r ysgolion o waelod calon am y gwaith mae’r ysgolion wedi ei wneud i groesawu y 90,000 o ymwelwyr ydym ni yn disgwyl yn yr ardal yr wythnos nesa.  Mae’n newyddion da hefyd fod ein cystadleuaeth wedi cael effaith mor bositif ar y berthynas rhwng yr ysgol a’r gymuned leol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru