Pryder bod y Gymraeg wedi ei is-raddio yn y cabinet newydd

20/05/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae caredigion y Gymraeg wedi mynegi pryder na fydd y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Alun Davies AC, yn aelod llawn o gabinet Llywodraeth Cymru.

Cafodd cabinet y weinyddiaeth Lafur eu cyhoeddi ddoe, gyda Kirstie Williams o’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymuno a’r cabinet.

 

Mae'r Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent,  Alun Davies wedi cefnogi tri phrif nod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ei dogfen weledigaeth, "Miliwn o Siaradwyr: Gweledigaeth o 2016 ymlaen", sef: cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn; atal yr allfudiad a chynnal cymunedau ; a defnyddio’r Gymraeg ymhob rhan o fywyd.

 

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gydag Alun, yn enwedig ar addewid y Blaid Lafur i anelu at greu miliwn o siaradwyr Cymraeg. Os yw'r Llywodraeth am gyrraedd y targed yna, mae rhaid sicrhau bod pob plentyn yn gadael yr ysgol yn rhugl eu Cymraeg a symud yn gyflym at addysg cyfrwng Cymraeg i bawb.  

 

Pryder

 

Ychwanegodd, “Rwy'n siŵr y bydd Alun yn awyddus i greu argraff yn y swydd. Fodd bynnag, mae'n destun pryder na fydd e, fel gwleidydd abl iawn, yn aelod llawn o'r cabinet. Dylai Carwyn Jones unioni'r camgymeriad yna'n syth a'i roi yn y cabinet fel bod y Gymraeg yn cael y sylw y mae'n ei haeddu. Wedi'r cwbl, mae'n bwysig iawn bod y Gymraeg yn cael ei ystyried ar draws y portffolios yn y Llywodraeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru