Gwasanaeth HD yn dychwelyd i S4C

20/05/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd S4C heddiw y bydd gwasanaeth Clirlun HD yn dychwelyd, wrth i’r Sianel edrych ymlaen at ddarlledu pencampwriaeth Ewrop yn Ffrainc mewn manylder uwch.

Bu raid i S4C gau ei gwasanaeth HD, Clirlun, yn 2012 yn dilyn toriadau sylweddol i gyllid y sianel. Er bod y sianel yn dal mewn cyfnod o doriadau ac ariannu ansefydlog, maent yn credu fod pwysigrwydd lluniau HD yn golygu nad yw hi bellach yn gynaliadwy i S4C barhau i ddarlledu heb wasanaeth HD.

 

O ddramâu fel Y Gwyll, i rygbi lleol a rhyngwladol, a gemau pêl-droed hanesyddol Cymru yn Euro 2016 – bydd y cwbl yn edrych gymaint yn well ar S4C HD.

 

Bydd S4C HD ar gael ar Freesat a Sky yng Nghymru ac ar draws Gwledydd Prydain o ddydd Iau 7 Mehefin ymlaen.

 

Tra bydd hyn yn gwella ansawdd llun y gwasanaeth cyfan ar Sky a Freesat, mi fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i gefnogwyr pêl-droed sy'n edrych ymlaen at wylio gemau Cymru yng nghystadleuaeth Euro 2016 yn fyw ar S4C.

 

Gwasanaeth y mae gwylwyr yn ei haeddu

 

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd  Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, bod HD bellach yn wasanaeth mae gwylwyr yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu;

 

"Mae sianel S4C HD yn dod yn llwyr o'r angen i ddarparu gwasanaeth mae ein gwylwyr yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu – ac mae'n newyddion gwych i’r gynulleidfa ein bod ni'n medru gwneud hynny nawr ar achlysur hanesyddol i chwaraeon yng Nghymru.

 

"Does dim amheuaeth fod HD yn bwysig i wylwyr teledu yn 2016 - a dyw hi ddim yn dderbyniol i ni fod gwylwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaeth sydd yn eilradd o ran safon y llun o'i chymharu â darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill. Gyda chwaraeon byw yn enwedig, a mathau eraill o raglenni hefyd, mae gwylwyr yn sylwi ar y gwahaniaeth rhwng llun arferol ac HD, ac oherwydd hynny mae rhai yn dewis troi at sianeli HD.

 

"Gyda Chymru yn cystadlu mewn prif dwrnamaint pêl-droed am y tro cyntaf ers 1958, mae'n wych i'r gynulleidfa Gymraeg fod y gemau yn mynd i fod ar gael yn y Gymraeg a nawr mewn HD hefyd."

 

Mae S4C HD wedi cael croeso cynnes gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn rhan o'r cynnwrf wrth edrych ymlaen at y gêm gyntaf yn Ffrainc ar 11 Mehefin, pan fydd Cymru yn wynebu Slofacia.

 

Pwysig

 

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Pêl-droed Cymru; "Rydym yn falch o weithio'n agos gyda S4C yn ystod ymgyrch Euro 2016. Mae'n bwysig iawn fod y gemau hanesyddol yma ar gael yn yr iaith Gymraeg ac mae'r ffaith y byddan nhw nawr ar gael mewn HD hefyd yn newyddion mawr i ni ac i'r cefnogwyr"

 

Ychwanegodd Ian Jones; "Rydym yn ddiolchgar bod Llywodraeth y DU wedi cynnal cyllid S4C ar lefelau 2015/16 ar gyfer y flwyddyn yma, ac mae hynny wedi ein helpu yn hyn o beth. Mae gweddill yr arian wedi gorfod dod o'n cyllideb ehangach.  Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cynnal Adolygiad Annibynnol i S4C o ddechrau flwyddyn nesaf ymlaen ac yn naturiol mae cyllid yn mynd i fod yn rhan bwysig iawn o hynny. Fe fydd sicrhau bod y sianel yn parhau'n gyfoes ac yn gystadleuol yn ystyriaeth fawr ac rydym yn gobeithio bydd modd i'r Adolygiad gymryd hynny i ystyriaeth." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru