Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2016

19/05/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016 heddiw mewn darllediad ar-lein byw.

Yn ystod y darllediad bu’r cyflwynydd Lisa Gwilym yn holi dau o feirniaid Llyfr y Flwyddyn, Lleucu Roberts a Tony Brown am ddewisiadau’r ddau banel. 

 

Cyflwynwyd oddeutu hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac mae’r naw teitl wedi ennill eu lle ar y Rhestr Fer.

 

Dyma'r rhestr fer yn llawn:

 

Gwobr Farddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

Nes Draw, Mererid Hopwood (Gomer)
Hel llus yn y glaw, Gruffudd Owen (Cyhoeddiadau Barddas)
Eiliadau Tragwyddol, Cen Williams (Gwasg y Bwthyn)

 

Gwobr Ffuglen

Norte, Jon Gower (Gomer)
Y Bwthyn, Caryl Lewis (Y Lolfa)
Rifiera Reu, Dewi Prysor (Y Lolfa)

 

Gwobr Ffeithiol Greadigol y Brifysgol Agored yng Nghymru

Pam Na Fu Cymru, Simon Brooks (Gwasg Prifysgol Cymru)
Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa)
Is-deitla’n Unig, Emyr Glyn Williams (Gomer)

 

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw’r awdur arobryn Lleucu Roberts; y bardd a darlithydd Llion Pryderi Roberts, a chyflwynydd BBC Radio Cymru a Radio 1 Huw Stephens.

 

Tasg bleserus

 

Dywedodd Llion Pryderi Roberts: “Bu darllen y llyfrau a gyflwynwyd yn dasg bleserus dros ben ac yn agoriad llygad - cyfrolau sy'n tanio'r synhwyrau a'r chwilfrydedd, sy'n synnu a swyno, sy'n addysgu a difyrru fel ei gilydd. Rhwng eu cloriau ceir myrdd o destunau, cymeriadau ac ymdriniaethau, ynghyd â'r gallu dychmygus sy'n nodweddu llenyddiaeth y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain. Tasg anos o'r hanner oedd dethol naw cyfrol yn unig o'u plith.”

 

AmrywiolDywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae’r detholiad o lyfrau sydd wedi cyrraedd y Rhestr Fer eleni mor amrywiol â’r awduron a’u cyfansoddodd, gan brofi pa mor gyfoethog yw llenyddiaeth y Gymru gyfoes. Rydym yn hynod falch fod Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn llwyddo i hyrwyddo’r cyfoeth a’r amrywiaeth hwnnw a dangos ein bod yn parhau i wneud ein marc ar fap llenyddol y byd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru