Taith gan milltir yr awr i fyd nofel newydd Alun Cob

03/12/2013

Categori: Addysg, Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Eisiau ymhyfrydu yn y Gymru waraidd, ddiwylliedig rydyn ni yn byw ynddi, lle mai parch a goddefgarwch at gyd-ddyn sy’n teyrnasu? Neu eisiau cael eich saethu gan milltir yr awr i ffrwydrad o isfyd didrugaredd llawn cymeriadau milain a ffiaidd a gamodd o’ch hunllef waetha? Yr ail? Yna camwch i mewn i fyd nofel ddiweddaraf Alun Cob, Gwyllgi.

 

Yr olaf mewn trioleg o lyfrau yn dilyn hanes Oswyn Felix yw hon, wedi’i helyntion yn Pwll Ynfyd a Tarw Pres.

 

‘Dyw’r awdur ddim yn rhyddhau’r darllenydd yn raddol i fyd tywyll trais, cyffuriau, puteiniaid a gwleidyddiaeth llwgr ond yn eich lluchio i’w ganol, wrth i’r nofel agor gyda Felix wedi ei glymu i gadair a thwll gwaedlyd bwled yn ei foch.

 

Er cyflymder y dweud a duwch byd y cysgodion, mae yma hiwmor tywyll a cymeriadau credadwy sy’n ennyn cydymdeimlad y darllenydd. Ond nid ddigon i’r awdur eu trin gydag unrhyw ffafriaeth chwaith. Gwers gignoeth bywyd ar ei waethaf sydd yma, heb o reidrwydd ddiweddglo twt. Yn wir, heb hyd yn oed y diweddglo roedd yr awdur wedi ei gynllunio ar gyfer ei drydedd nofel. Wrth drafod sut mae'n mynd ati i sgrifennu meddai Alun:

 

“Mae’r stori yn hel yn fy mhen i a pan dwi’n eitha’ ffyddiog mod i yn gwybod be sy’n mynd i ddigwydd ynddi, hyd y diwedd, dwi’n bwrw iddi...

 

“Ond hefo Gwyllgi, nes i newid ychydig ar y diwedd. Pan nes i gyrraedd y diwedd mi ro’n i’n teimlo bod y ffordd o’n i wedi meddwl ei fynd, ddim cweit yn gweithio. Mi wnes i arallgyfeirio fy hun!

 

Gwirionedd y sefyllfa, dyna sy’n bwysig i fi pan ti’n darllen unrhyw ffuglen, dwi isho credu bod 'na wirionedd. Dim rhywbeth cyfleus ydi diweddglo, dim run fath a John Grisham lle mae’r arwr wastad yn curo ac mae’r drwgweithredwyr wastad yn cael eu cosbi, does gen i ddim diddordeb yn hynny... Mae bywyd yn lot mwy amwys na hynny yn tydi? A lot mwy annheg..  ’Di’r good guys ddim yn curo, yn y byd go iawn, fel arfer nac ydyn?”

 

Er cywreindeb a phlethiad y storio, mae’r awdur yn ei gwneud yn nofel hawdd i’w darllen - gan greu darluniau lliwgar a byw.

 

“Ffilmiau a dramau teledu dwi’n fwynhau yn ofnadwy, a bod yn weledol ydi’r holl syniad. Dwi’n ceisio creu’r darlun ac wedyn mae rhywun yn gallu ymsuddo i mewn i’r byd yna...”

 

Mae’n egluro mai efallai ei ffordd o weithio sy’n creu ffresni’r manylder hwnnw.

 

“Na i ddechrau sgwennu yn y bore ac ôl ryw dair awr, dyna ni, dwi di cael digon. Dwi ddim isho fo i droi allan i fod yn waith diflas.. Dydi sgwennu llyfr ddim yn talu ‘i ffordd ... ond fel job wyt ti yn gallu ei wneud tra ti’n byw gweddill dy fywyd, mae’n grêt. Os ti’n dechrau teimlo dan bwysau, os ti’n rhoi straen arnat ti dy hun, mae o i’w weld yn y gwaith...”

 

Nid bod Alun Cob yn cymryd hoe hir, mae ganddo bedwaredd nofel  ar waith - un mae’n ei ddisgrifio fel ‘ffurf gwbl wahanol’.

 

Fydd dim hoe ar ôl honno chwaith - “Mae gen i tua ugain o syniadau am lyfrau yn y storfa yn y mhen i...”

 

Tipyn mwy o gnoi ewinedd a chalon-guro i ddarllenwyr nofelau Cymraeg felly.

 

Gwyllgi

Alun Cob

£8.99

Gomer

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net