Trafod cyfleoedd i'r Gymraeg pan ddaw'r Llywodraeth nesaf

04/05/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y mudiad Dyfodol i’r Iaith yn craffu a dadansoddi’r cyfleoedd i’r Gymraeg a ddaw yn sgil y Llywodraeth newydd yn dilyn canlyniadau etholiadau’r Cynulliad nos Iau a bore Gwener.

Bydd cyfle i  rannu’r casgliadau a chyfrannu at y drafodaeth mewn Cyfarfod Cyhoeddus a gynhelir yn Abertawe nos Fawrth nesaf. Awduron maniffesto’r mudiad, Creu Dyfodol i’r Gymraeg, Cynog Dafis a Heini Gruffudd fydd y siaradwyr, gydag aelod arall o Fwrdd Dyfodol, Emyr Lewis yn cadeirio.

 

Ers rhai misoedd, bu Dyfodol i’r Iaith yn trafod eu maniffesto gyda’r gwleidyddion wrth iddynt baratoi ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ar Fai 5ed.

 

Rhannu a thrafod

 

Dywedodd Heini Gruffudd, “Bydd hwn yn gyfle gwych i gael rhannu a thrafod ein gweledigaeth a’n blaenoriaethau yng ngoleuni’r canlyniadau. Edrychwn ymlaen at gyfarfod bywiog, ac at sefydlu ein rhaglen am y pum mlynedd nesaf. Mae’n amser allweddol i’r Gymraeg, a gobeithiwn y daw llawer atom ni i ymuno â’r drafodaeth.”

 

Cynhelir y cyfarfod am 7 o’r gloch, nos Fawrth Mai 10 yn Nhŷ Tawe, Abertawe, ac estynnir croeso cynnes i bawb.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru