Lansio gwefan i bleidleiswyr cyn etholiad

29/04/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwefan newydd wedi'i lansio sy'n mynd ati i roi syniad dros ba blaid wleidyddol sy’n cyd-fynd orau â’ch safbwyntiau cyn etholiadau Cymru.

Mae tîm o academyddion, wedi’i harwain gan Dr Matt Wall, uwch-ddarlithydd gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, wedi lansio gwefan ddwyieithog sy’n cymharu barn wleidyddol unigolion â safbwyntiau polisiau’r prif bleidiau sy’n cystadlu yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Mae dros 40 o wefannau ar gael ar gyfer etholiadau cenedlaethol ledled Ewrop, ond dyma’r cyntaf i helpu pleidleiswyr cyn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ar 5 Mai.

 

Dywedodd Dr Matt Wall: “Mae’r syniad y tu ôl i wefan Cwmpawd Etholiad yn syml iawn. Mae’n gofyn 30 cwestiwn sydd wrth wraidd y ddadl wleidyddol yng Nghymru, ac yna rhoddir canlyniad ‘paru’ unigryw sy’n dangos pa mor agos mae barn y defnyddiwr yn paru â safbwyntiau polisi’r partïon.

 

“Mae'r wefan yn gofyn cwestiynau sy'n canolbwyntio ar feysydd y mae Llywodraeth Cymru’n gyfrifol amdanynt dan ddatganoli e.e. iechyd, addysg, trafnidiaeth, yr economi yng Nghymru, yr amgylchedd, yn ogystal â datganoli ei hun.”

 

Mae'r wefan hon yn annog pobl i bleidleisio drwy roi hyder iddynt ddeall mwy am safbwyntiau’r pleidiau.

 

Cyfle

 

Mae Dr Matt Wall yn credu y bydd y wefan hon i ddefnyddiol i bleidleiswyr, fel yr eglurodd, “Gall gwleidyddiaeth ymddangos yn frawychus ac yn ddryslyd, ond ‘dyw hynny ddim yn wir am y wefan hon. Mae’n rhoi’r cyfle i chi ganfod sut mae’ch barn wleidyddol yn cymharu â safbwyntiau polisi’r prif bleidiau. Gall unrhyw un ateb y 30 cwestiwn yma a dod i gasgliad ynglŷn â safbwyntiau’r pleidiau ar brif bwyntiau trafod yr etholiad.’

 

Ychwanegodd, “Y nod yw ysbrydoli pobl i feddwl yn ddyfnach am wleidyddiaeth a pholisïau, ac i gael yr hyder i fwrw eu pleidlais ym mis Mai." 

 

Gellir canfod y wefan yma