Cyngerdd yn cofio Merêd a chyhoeddi llyfr amdano

29/04/2016

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Caiff cyngerdd arbennig ei gynnal y penwythnos hon er mwyn cofio’r diweddar Dr Meredydd Evans fu farw llynedd.

Bu farw Meredydd ‘Merêd’ Evans yn 95 mlwyd oed ar yr 21ain o Chwefror 2015 ac fe gollodd Cymru dyn oedd ‘ar dân dros Gymru a’r Gymraeg’.

 

Bydd y cyngerdd coffa yn cael ei gynnal ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar ddydd Sul Mai y 1af fel rhan o’r Ŵyl Fai er mwyn dathlu'r traddodiad gwerin Cymraeg.

 

I gyd-fynd gyda’r cyngerdd, fe gyhoeddir cyfrol deyrnged Merêd, Merêd: Dyn ar Dân gan wasg Y Lolfa. Bydd y gyfrol yn cael ei chyflwyno fel rhan arbennig o’r cyngerdd yn ystod yr oedfa gyda’r hwyr.  

 

Golygwyd y gyfrol gan Eluned Evans, merch Merêd, gyda chymorth Rocet Arwel Jones.

 

Ynddo fe drafodir y cyfraniad aruthrol a wnaeth Merêd i ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru yn ogystal â’r dyn ei hun.  Cydnabyddir ei gyfraniad tuag at S4C, athroniaeth, canu ysgafn Cymraeg, addysgwyr a sylfaenydd y ‘Papur Bro’, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac ymchwil i ganu gwerin ymhlith eraill. Gwnaeth gyfraniadau mawr ac arhosol i Gymru yn ystod bron i ganrif o fodolaeth.

 

"Un o deyrngedau mwyaf y gyfrol hon yw’r un ‘anysgrifenedig’, sef bod awduron o bob degawd o oedran o’u ugeiniau i’w nawdegau wedi cyfrannu.’ meddai Rocet Arwel Jones. ‘Mae gan bob un eu maes eu hunain, eu harddull eu hunain ond pob un am gydnabod eu diolchgarwch i Merêd."

 

Fel a cheir yn y gyfrol bydd amrywiaeth eang o gerddorion yn cymryd rhan yn y cyngerdd, gan gynnwys Heather Jones, Gareth Bonello, Siân James, Tecwyn Ifanc, a Patrobas – grŵp gwerin ifanc o Benllŷn.

 

Achlysur hwyliog

 

Dywedodd Dafydd Iwan, trefnydd y cyngerdd, "Mae’n bleser i drefnu Cyngerdd Mered ar ran Ymddiriedolaeth William Salesbury, ac edrychaf ymlaen at achlysur hwyliog i ddathlu’r hyn oedd mor agos i galon Mered,  a hynny yn y fro lle treuliodd ran helaeth o’i fywyd. Dwi’n siwr y bydd yn achlysur i’w gofio."

 

Bydd y cyngerdd yn dechrau am 3 o’r gloch ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar Fai y 1af. Ni bydd angen prynu tocynnau o flaen llaw a bydd bwyd a diod ar gael.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru