Cyhoeddi gwaith Roald Dahl yn y Gymraeg

28/04/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae addasiadau newydd o ddwy gyfrol gan Roald Dahl bellach ar gael i gyd-fynd â dathliadau canmlwyddiant geni Roald Dahl eleni.

Mae’r cyfrolau Cerddi FfiaiddPenillion Ach-a-fiwedi cael eu haddasu gan yr awdur Gwyn Williams a’i cyhoeddi gan Gyhoeddiadau Rily gyda'r darluniau gan Quentin Blake

 

 

Mae’r gyfrol Cerddi Ffiaidd yn chwe stori draddodiadol, gyfarwydd sydd â sawl tro annisgwyl yn y gynffon! Mae'r ffefrynnau yn cynnwys Eira Wen, Jac a'r Goeden Fffa, a'r Hugan Fach Goch, ond yn eu mysg mae bwystfilod erchyll a dihirod drwg. Os ydych yn disgwyl darllen am Sinderela'n priodi'r tywysog hardd a byw'n ddedwydd, byddwch yn barod amglamp o syrpréis. 

 

Mae Penillion Ach-a-fi yn gasgliad o fwystfilod dychrynllyd megis Croci-woc y crocodeil sydd â blas am ginio dydd Sul go anarferol, buwch hedegog, a sgorpion sy'n pinsio penolau. Mae'r penillion, a addaswyd yn ddeheuig gan Gwynne Williams, yn llawn afiaith arferol Dahl, ac mae darluniau Quentin Blake yn ychwanegu direidi drygionus at y testun.

 

A hithau'n ganmlwyddiant geni Roald Dahl, un o storïwyr penna'r byd, cynhelir dathliadau gydol 2016 fydd yn rhoi sylw i'r straeon a'r cymeriadau ansbaredigaethus, gan lenwi'r flwyddyn â syrpreisys syfrdanol a digwyddiadau fydd at ddant pawb.

 

Dinas yr Annisgwyl

 

Bydd Caerdydd yn croesawu arddangosfa Roald Dahl i Ganolfan Mileniwm Cymru, ac ym mis Medi bydd Caerdydd yn cael ei thrawsnewid yn Ddinas yr Annisgwyl – un o'r digwyddiadau celfyddydol mwyaf erioed i gael ei gynnal ar ei strydoedd. Canolfan y Mileniwm a Theatr Genedlaethol Cymru sydd yng ngofal y sioe, a'r cyfarwyddwr yw Nigel Jamieson. Fe'i cynhelir dros benwythnos cyfan, pryd y gwelir cyfres o ddigwyddiadau fydd yn herio ac yn diddanu cynulleidfaoedd o bob oed yn rhai o leoliadau mwyaf adnabyddus y ddinas. Bydd miloedd o bobl yn perfformio, a bydd rhai o straeon mwyaf cyfarwydd Dahl yn cael eu hadrodd mewn llefydd annisgwyl. 

 

Dywedodd Lynda Tunnicliffe, Cyfarwyddwr Cyhoeddiadau Rily, "Rydyn ni'n hynod ffodus mai Cymru oedd mamwlad awdur mor dalentog a phoblogaidd. Mae ein llyfrau barddoniaeth newydd yn ddoniol ac yn llawn dychymyg; gobeithio y bydd plant– ac oedolion – ledled Cymru yn mwynhau eu darllen yn ystod y flwyddyn arbennig hon."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru