Y Ffermwyr Ifanc yn cystadlu yn Sir Fynwy

Daeth dros 500 o gystadleuwyr i ddiwrnod gwaith maes Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn Sir Fynwy dros y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad ei noddi gan Undeb Amaethwyr Cymru a chafwyd cefnogaeth gan nifer o fusnesau lleol y digwyddiad drwy roi benthyg eu stoc a’u peirianwaith ar gyfer cystadlaethau amrywiol. 

 

Trwy gydol y dydd bu pobl ifanc o ardaloedd led-led Cymru yn cystadlu mewn cystadlaethau sydd â chysylltiadau agos gyda’r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig. Cynhaliwyd nifer o gystadlaethau megis her ATV, ffensio (iau a hŷn) a barnu stoc. Roedd bron iawn i 500 o bobl yn bresennol. 

 

Llwyddiannus

 

Dywedodd Laura Elliott, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru; “Roedd y Diwrnod Gwaith Maes yn lwyddiannus iawn unwaith eto eleni. Dyma ddiwrnod sy’n bwysig iawn yn ein calendr gweithgareddau gan ei fod yn rhoi sgiliau oes i’n aelodau, ac yn rhoi llwyfan iddynt ddatblygu profiadau mewn sgiliau cefn gwlad allweddol megis ffensio a diogelwch gyda pheiriannau. Mae’n diolch yn fawr i Ffederasiwn Gwent am westeio’r digwyddiad, a llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru