Ysgolion academi yn gamgymeriad, medd Aelod Cynulliad

26/04/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae llefarydd addysg Plaid Cymru Simon Thomas wedi rhybuddio fod cynllun y Ceidwadwyr i gyllido ysgolion yng Nghymru fel academïau yn gamgymeriad.

Mae Simon Thomas yn honni nad oes dim i awgrymu y byddant yn gwella safonau yng Nghymru.

 

Dengys ffigyrau a gynhyrchwyd gan Ofsted yn Lloegr fod ysgolion a gynhelir gan y cynghorau yn gwneud yn well nac academïau, gyda 81% o ysgolion a gynhelir gan gynghorau yn cael eu graddio’n dda neu’n rhagorol, o gymharu â 73% o academïau. 

 

Nid oes ysgolion academi yng Nghymru, am fod Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu sefydlu ysgolion o’r fath er fod academiau wedi hen sefydlu yn Lloegr. 

 

Dywedodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas, “Mae cynlluniau’r Ceidwadwyr i gyllido ysgolion fel academïau yn fodel sydd wedi methu yn Lloegr, a methu a wnaiff yng Nghymru. Dengys ffigyrau gan Ofsted nad yw academïau yn perfformio cystal ag ysgolion a reolir gan y cynghorau.

 

Dim fforddio cynnal arbrofion

 

Ychwanegodd, “Yng Nghymru, mae lefelau cyrhaeddiad yn is nac mewn mannau eraill felly allwn ni ddim fforddio cynnal arbrofion na all roi canlyniadau. Mae cynlluniau Plaid Cymru wedi eu costio’n llawn, wedi eu dilysu’n annibynnol, a byddant yn helpu plant i gyrraedd eu potensial."

 

Ydych chi’n credu fod angen ysgolion academi?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

 

 

Mae’r Ceidwadwyr yn dadlau y byddai ysgolion academi yn gwella safonau addysg yng Nghymru, ac yn rhoi mwy o rym yn nwylo rhieni, athrawon a llywodraethwyr ysgolion. Fe fyddai'r ysgolion yn cael eu hariannu yn uniongyrchol o'r Llywodraeth, a hynny y tu allan i reolaeth llywodraeth leol. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru