Cyhoeddi arian i greu llwybr seiclo yn Nyffryn Tywi

25/04/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi derbyn dros hanner miliwn gan Lywodraeth Cymru tuag at greu llwybr seiclo newydd trwy brydferthwch Dyffryn Tywi.

Rhagwelir y bydd y prosiect – a fydd yn costio tua £5 - £7 miliwn - yn werth rhwng £860,000 a £2 filiwn i'r economi leol bob blwyddyn, yn cysylltu Caerfyrddin a Llandeilo.

 

Hefyd disgwylir y bydd hyn yn creu ac yn cynnal rhwng 17 a 41 o swyddi amser llawn y flwyddyn.

Lle bo modd bydd y llwybr yn dilyn yr hen reilffordd, gan fod yn gysylltiedig â'r prif atyniadau i dwristiaid sydd yn y cyffiniau.

 

Ar ben hynny bydd y llwybr beicio yn golygu y bydd pobl yn gallu teithio mewn modd cynaliadwy ac iach, gan gyplysu'r pentrefi sydd rhwng y ddwy brif dref.

 

Datblygu llwybr beicio

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth:  "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i gael y grant hwn tuag at ddatblygu llwybrau cerdded a beicio yn y sir. Mae'r swm hwn yn ychwanegol at y £125,000 y bu inni ei neilltuo tua diwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf er mwyn camu ymlaen â'r cynlluniau yn ystod 16/17.

 

“Mae gan y sir enw da eisoes am fod yn lle gwych i feicwyr mynydd, mae gennym dalp helaeth o'r rhwydwaith beicio cenedlaethol, ac mae cynlluniau ar waith ar gyfer felodrom yng Nghaerfyrddin ynghyd â chwrs beicio caeedig rywle yn y sir. Bydd Llwybr Beicio Dyffryn Tywi yn gam pwysig o ran gwireddu ein huchelgais sef sicrhau bod Sir Gâr yn brif gyrchfan feicio.

 

Ychwanegodd, “Mae'r prosiect hwn yn un cyffrous a fydd yn golygu bod pobl yn gallu teithio mewn modd cynaliadwy ac iach, bod gwell mynediad i addysg, cyflogaeth, a hamdden, a bod hwb i'r economi hamdden a thwristiaeth yn ysblander Dyffryn Tywi.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru