Theatr Maldwyn yn perfformio'r ddrama gerdd Mela

21/04/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bydd Theatr Felinfach yn croesawu Ysgol Theatr Maldwyn ar ddydd Sadwrn Mai 7 i berfformio MELA, drama gerdd am bobl ifanc, eu pryderon a'u gobeithion, a'r ffordd y mae pobl mewn oed yn 'Mela' yn eu bywydau.

Tri perfformiad yn unig o MELA sydd ar draws Cymru, a bydd y cast a’r criw yn dod i Theatr Felinfach am un noson yn unig y mis Mai yma. Mae’r sioe – sydd wedi ei greu gan Linda Gittins, Derec Williams a Penri Roberts – yn edrych ar y ffordd mae oedolion yn gweld bai ar pobl ifanc ac yn rhoi rhwystrau yn eu ffordd, wrth i bobl ifanc geisio gwella eu bywydau.

 

Dywedodd Rhian Dafydd o Theatr Felinfach: “Mae nod ac amcanion Ysgol Theatr Maldwyn yn debyg iawn i nod ac amcanion Theatr Felinfach, sef i roi cyfle i bobl ifanc ddysgu a magu hyder mewn sgiliau theatr. Mae’r ddrama hon yn un cyffrous ac emosiynol iawn, sydd yn cael ei berfformio i’r safon uchaf gan y cast.”

 

Mae Cwmni Theatr Maldwyn, ac yn fwy diweddar Ysgol Theatr Maldwyn a Theatr Felinfach wedi gweithio yn agos am dros 25 mlynedd. Sefydlwyd Ysgol Theatr Maldwyn ym mis Medi 2004, i roi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu a datblygu sgiliau theatr trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Bydd y perfformiad yn dechrau am 7.30yh ar nos Sadwrn 7 Mai, gyda tocyn oedolyn yn £10, £9 i Gyfeillion Theatr Felinfach / pensiynwyr, ac £8 i bobl ifanc a myfyrwyr. I archebu tocyn, ffoniwch 01570 470697 neu ewch ar-lein neu ewch i Facebook /TheatrFelinfach neu Twitter @TheatrFelinfach.

 

I ddarganfod mwy am Ysgol Theatr Maldwyn, ewch yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru