Perfformio dwy sioe gerdd yn 'Steddfod yr Urdd yn y Fflint

18/04/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint eleni, bydd dros 200 o blant a phobl ifanc Sir y Fflint yn perfformio dwy sioe gerdd i groesawu ymwelwyr o bobl rhan o Gymru i’r ardal.

Bydd un yn addasiad Cymraeg o’r sioe gerdd ‘Hairspray’ a’r llall yn tywys y cynulleidfa o amgylch Sir y Fflint gan ddefnyddio caneuon Rimbojam Caryl Parry Jones.

 

Bydd y 150 o blant ysgol gynradd yn perfformio eu sioe hwy yn y pafiliwn ar Faes yr Eisteddfod nos Fawrth, 31 Mai.  Mae sioe ‘Fflamau Fflint’ yn dilyn cymeriad o’r enw Dai a’i hynt a’i helynt ef wrth iddo grwydro bro’r Eisteddfod.

 

Claire Tranmer ac Einir Haf sydd yn cyd-gynhyrchu sioe Fflamau Fflint.  Dywedodd Einir, sydd yn Ddirprwy yn Ysgol Glanrafon, “Mi oeddem yn awyddus i ddefnyddio caneuon ‘Rimbojam’ Caryl Parry Jones fel sail i’r cynhyrchiad gan eu bod yn ganeuon gwych a nifer o blant yr ardal eisoes yn gyfarwydd gyda nhw.  Mae Mali Williams, , wedi creu sgript arbennig o amgylch y caneuon, sydd yn tywys y prif gymeriad, Dai, o amgylch Sir y Fflint.  Rydym hefyd yn falch iawn fod Caryl Parry Jones wedi cyfansoddi cân newydd sbon i gloi y sioe, sef Fflamau Fflint.”

 

Mae Cadi Davies, sydd  yn ddisgybl yn Ysgol Glanrafon, yn actio yr athrawes ddiflas Miss Pugh yn sioe.  Dywedodd, “Mae Miss Pugh yn ddynes ddiflas sydd yn hoffi areithio am lot o bethau hen ffasiwn ond ar y diwedd mae’n dweud ei bod yn arfer gweithio gyda Jade Jones ac yn gwneud symudiadau Taekwondo felly dwi’n gorfod dysgu ychydig o Taekwondo ar gyfer diwedd y sioe!”

 

Mae pedwar prif gymeriad arall yn y sioe.  Mae Jamie Molloy o Ysgol Croesatti yn actio Dai, Alys Jones o Ysgol Glanrafon yn actio Mari, Ioan Jones o Ysgol Gwenffrwd yn actio’r bwli Twm Dyrnau a Freya Wheeler o Ysgol Croesatti yn actio Gwenffrewi.

 

Cyfle i blant

 

Ychwanegodd Claire, sy’n rhedeg cwmni theatr ac academi Indigo, “Mae’n wych ein bod yn gallu rhoi cyfle i blant swil, di-brofiad berfformio ar lwyfan mawr y pafiliwn.  Mi wnaethom dreulio yr ychydig wythnosau cyntaf yn dysgu sgiliau sylfaenol iddyn nhw fel sut i sefyll ar lwyfan, peidio troi cefn at y gynulleidfa, codi llygaid oddi ar y llawr ac ati.    Er fod pump prif gymeriad, mi ydym ni yn gwneud yn siŵr fod pob plentyn sydd yn y sioe yn cael cyfle i berfformio ym mlaen y llwyfan.

 

“Y peth mwyaf ydym ni yn edrych ymlaen ato yw dangos i weddill Cymru faint o dalent sydd gan blant Sir y Fflint!”

 

Negeseuon pwysig

 

Yn ôl Nia Wyn Jones, Pennaeth Cerdd Ysgol Maes Garmon, sydd yn cynhyrchu’r sioe, “Mae hon yn sioe gymhleth ac mae yna nifer o negeseuon pwysig ynddi o ran lliw croen, y pwysau sydd yna ar y teledu i fod yn denau a hardd felly mae lot yn mynd ymlaen.  Mae’n dipyn o her ei chael yn barod gan mai unwaith yr wythnos ydym ni yn cwrdd ond dwi’n hyderus y gwnawn ni chwip o berfformiad.’

 

Mari Wyn Jones, disgybl blwyddyn 8 yn Ysgol Maes Garmon, sydd yn actio’r prif gymeriad Tracey Turnblad yn y sioe.  Meddai, “Mae Tracey yn gymeriad bywiog, yn gweld popeth yn dda a dim yn ddrwg, ond erbyn diwedd y sioe mae hi wedi tyfu fyny dipyn.  Dwi yn mwynhau perfformio yn y sioe, ac mi oeddwn reit hapus pan ges i wybod mod i wedi cael y prif gymeriad ond hefyd yn gwybod fod gen i lot i ddysgu!   Mae bod yn rhan o’r sioe wedi bod yn gyfle gwych i mi wneud ffrindiau newydd gan mod i yn newydd yn Maes Garmon eleni.

 

“Y peth ydw i yn edrych ymlaen fwyaf ato yn yr Eisteddfod eleni ydy aros mewn carafán!  Mi ydym ni yno am yr wythnos, ac mi fydda i yn gwneud amryw y bethau yn ystod yr wythnos gan gynnwys y ddau berfformiad o’r sioe gerdd a’r cyngerdd agoriadol efo côr yr ysgol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru