Ryseitiau ar gyfer y Nadolig - Stwffin cnau castan a pherlysiau

05/12/2014

Categori: Bwyd

Stwffin cnau castan a pherlysiau

Stwffin cnau castan a pherlysiau

 

Digon i lenwi gwydd mawr neu dwrci cymedrol

 

Cynhwysion

1 winwnsyn mawr

100g o fenyn heb ei halltu

Halen a phupur

100g cig moch wedi’i fygu neu pancetta

1 clwstr o berllys, wedi’u dorri

1 clwstr o saig, wedi’u dorri

250g briwsion bara

1 wy mawr

150g cnau castan, wedi’i coginio a thorri’n darnau bach

Croen 1 oren wedi’i gratio

 

Dull


Torrwch y winwns yn fân iawn a choginiwch yn y menyn am 15 munud dros wres cymhedrol.  Ychwanegwch y cig moch a choginiwch am 10 munud cyn rhoi’r gymysgedd mewn bowlen gyda’r perllys, saig a’r briwsion a’i gymygsu’n dda.


Torrwch yr wy i’r gymysgedd gyda halen a phupur, y cnau castan a chroen yr oren, cymysgwch yn dda.


Cadwch yn yr oergell am ddiwrnod cyn ei defnyddio i lenwi ceudod y gwydd neu dwrci.

 

Mwynhewch

 

Ryseitiau gan - Nerys Howell Ymgynghoriaeth Bwyd