Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

02/08/2013

Categori: Gwleidyddiaeth

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

Rhun; "Rwan mae'r gwaith caled yn dechrau" - buddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru yn Ynys Môn.

 

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth wedi diolch i bobl Ynys Môn wrth gael ei ethol i'r Cynulliad ac wedi addo gweithio'n galed ar eu rhan.

 

Enillodd yr AC newydd, a gafodd ei fagu ar yr Ynys lle y mae'n dal i fyw gyda'i deulu, yr etholiad gyda mwyafrif llethol o 9,166 (58%) .

 

Dywedodd AC Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth:

 

"Dwi wrth fy modd fod pobl Ynys Môn wedi rhoi eu ffydd ynof i i'w cynrychioli yn y Cynulliad.

 

"Mae'r gwaith go iawn yn dechrau heddiw. Dwi'n teimlo'n angerddol dros adeiladu dyfodol disgleiriach i bobl yr Ynys, lle ces i fy magu a lle dwi'n magu fy mhlant.

 

"Dwi'n hollol ymroddedig i fod yn llais lleol cryf i bobl Ynys Môn. Cydiaf a'm dwy law yn y cyfle i bwyso am weithredu er mwyn hybu'r economi a chreu swyddi ar yr Ynys. Edrychaf ymlaen hefyd at weithio gyda Leanne Wood a'm cyd-aelodau Plaid Cymru i sicrhau mai ni fydd y blaid fwyaf yng Nghymru.

 

"Mae hwn yn gyfnod allweddol i Ynys Môn, ac mi fyddaf yn gweithio o'r cychwyn cyntaf un i greu dyfodol disgleiriach i Ynys Môn."

 

Ffynhonnell: Gwefan Plaid Cymru

 

Casgliad o luniau

 

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

 

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

 

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

 

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn

 

Rhun ap Iorwerth wedi ei ethol yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn