Her fusnes 24 awr ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

09/07/2013

Categori: Arian a Busnes

Her fusnes 24 awr ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

Mae Prosiect Mentro Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr wedi trefnu her fusnes 24 awr ar gyfer entrepreneuriaid ifanc Sir Gâr wledig. Bydd y sesiwn yn cyrraedd ei huchafbwynt wrth i syniadau gael eu cyflwyno mewn arddull Dragon’s Den a bydd y cyflwyniad gorau’n ennill £2500 i’w fuddsoddi yn ei fusnes.

 

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion neu dimau 16-30 oed sydd wedi’u lleoli yn Sir Gâr wledig. Mae’r siaradwyr yn cynnwys cyflwynydd S4C Heledd Cynwal, Kees Huysman o Tregroes Waffles a Diana Vickers o Best of Carmarthenshire a byddant yn Neuadd Llanarthne yn rhoi syniadau ac awgrymiadau ar bopeth o rwydweithio a chyfryngau cymdeithasu i sgiliau cyflwyno a phresenoldeb ar y rhyngrwyd yn ystod yr her.

 

Dywedodd Tomas Marks, swyddog prosiect Mentro: “Mae gennym amrywiaeth ardderchog o fusnesau profiadol sy’n rhoi o’u hamser yn garedig iawn i gefnogi a helpu i ddatblygu syniadau’r busnesau newydd. Gall y rhai sy’n cymryd rhan edrych ymlaen at fanteisio ar wybodaeth amhrisiadwy gan ein mentoriaid yn ogystal â’r posibilrwydd o ennill ein gwobr ariannol”.


 

Noddwyd y wobr ariannol gan y busnesau lleol canlynol – Cyfrifwyr Shaw Butler, Castell Howell a Chyfrifwyr LHPhillips.

 

Caiff Mentro ei redeg gan Fenter Bro Dinefwr ac mae’n rhan o brosiect Entrepreneuriaeth Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr Wledig sy’n darparu cymorth busnes am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed. Ariennir y prosiect gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 ‒ 2013 trwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Mae’n yn cynnig cyngor a gwasanaeth cymorth ar ddechrau eich busnes eich hun ac mae benthyciadau i gychwyn a chymorth ariannol ar gael. Gall hefyd helpu i greu cynlluniau a chyllidebau busnes.

 

I archebu eich lle ar y cyfle cyffrous hwn, neu i gael rhagor o wybodaeth am Mentro, cysylltwch â Tomas ar 01558 825336 neu anfonwch e-bost at tomasmarks@menterbrodinefwr.org.uk.