Cyhoeddiadau Cymraeg yn ôl yng Nghlwb Caerdydd

28/01/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Clwb Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y byddant yn ailgyflwyno cyhoeddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod gemau. Fe fydd y cyhoeddiadau dwyieithog yn ailddechrau yn erbyn MK Dons.

Fe wnaeth bron i 300 o gefnogwyr arwyddo deiseb yn galw arnynt i ailgyflwyno’r Gymraeg ar yr uchelseinydd. Mae sawl cefnogwr wedi croesawu'r cyhoeddiad ond yn gweld 'na ddylid fod wedi gorfod gofyn am gyhoeddiadau dwyieithog'. 

 

Fe roedd y ddeiseb yn mynegi siom mai dim ond Saesneg yn unig oedd ar yr uchelseinydd y tymor hwn.  Fe fu’r cyflwynydd Ali Yassin wrth y meic yn Cardiff City am 14 mlynedd yn darllen y cyhoeddiadau ond fe benderfynodd y Clwb i beidio parhau gyda’i wasanaethau yn 2013. 

 

 

Fe roedd y ddeiseb yn darllen "Am flynyddoedd mae'r cyhoeddiadau at gemau Caerdydd wedi bod yn ddwyieithog. Ond, ers i'r cyhoeddwr newydd ddechrau ei swydd y tymor yma maent wedi troi yn ôl at gyhoeddiadau Saesneg yn unig.’

 

Siom

 

A’r ddeiseb ymlaen "Mae hyn yn hynod o siomedig o glwb sydd fod i gynrychioli Cymru a phopeth mae'r wlad yn sefyll am, gyda'r iaith Cymraeg fel y canolbwynt o hyn i gyd. Felly mae rhaid i'r clwb cywiro'r newidiad annerbyniol yma ac ailgyflwyno cyhoeddiadau dwyieithog."

 

Mae Lleol.cymru wedi dethol yr ymatebion ar Trydar i'r cyhoeddiad heddiw: