Gwasg yn cyhoeddi sticeri Draig Goch i drwyddedau gyrru newydd

27/01/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg adnabyddus yng Nghymru wedi penderfynu herio penderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gynnwys baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd drwy roi’r cyfle iddynt osod sticeri o faner y Ddraig Goch yno yn eu lle.

 

Yn 2014 fe gyhoeddodd llywodraeth Prydain y bydd baner yr Undeb yn ymddangos ar bob trwydded yrru newydd o hyn ymlaen gan ymddangos ger faner yr Undeb Ewropeaidd ar drwyddedau gyrwyr yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Cafwyd beirniadaeth gref o’r penderfyniad gan unigolion megis aelod seneddol etholaeth Arfon, Hywel Williams o Blaid Cymru. Llofnododd dros 3,000 o bobl y ddeiseb Gymreig ar-lein yn gwrthwynebu’r penderfyniad ond er hynny ym mis Gorffennaf 2015 fe ddechreuodd trwyddedau newydd arddangos baner yr Undeb.

 

Nawr, mae gwasg Y Lolfa wedi cynhyrchu sticeri draig goch fydd yn addas i’w gludo dros ben Jac yr Undeb, "Rydym yn credu ei fod yn hollol annheg fod Prydeindod yn cael ei orfodi arnom yn y ffordd hyn." meddai Fflur Arwel, pennaeth marchnata y Lolfa. "Nid oes gan bobl y dewis i ddatgan eu cenedligrwydd na dangos eu balchder o fod yn Gymry."

 

Cryfhau undod cenedlaethol

 

Derbyniodd Mr Meurig Parri sy'n gwsmer i Wasg y Lolfa ymateb i’w gwyn gan ATGCh yn esbonio fod penderfyniad y llywodraeth yn San Steffan i gynnwys baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru "oherwydd ei bod yn cryfhau'r teimlad o undod cenedlaethol."

 

"Fy nghenedl yw Cymru.  Os oes gennyf deimlad o ‘undod cenedlaethol’ bydd tuag at Gymru nid Prydain Fawr."ychwanegodd Mr Parri ‘Fel person rhydd sydd yn byw mewn democratiaeth mae gennyf hawl i’m barn wleidyddol fy hun.  Nid oes gan neb, yn cynnwys y Llywodraeth yn Llundain, hawl i orfodi barn gwleidyddol arnaf.  A dyma ystyr y “cryfhau'r teimlad o undod cenedlaethol” yn llythyr yr ATGCh."

 

Bellach mae modd i bobl sydd am gael draig goch ar eu trwydded gyrru brynu sticeri arbennig sydd wedi cael eu cynhyrchu gan Y Lolfa.

 

Ydych chi'n cytuno gyda sticeri Draig Goch?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau) 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru