Agor arddangosfa i ddathlu gwaddol Theatr Gwynedd

22/01/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa i nodi gwaddol Theatr Gwynedd yn cael ei hagor yn swyddogol ddydd Sadwrn yma, 23.1.16 am 3pm yng nghanolfan newydd celfyddydau ac arloesi Bangor, Pontio.

 

Chwaraeodd Theatr Gwynedd ran bwysig ym mwrlwm celfyddydol yr ardal am dros 30 mlynedd, o’r agoriad yn 1975 nes iddo gau yn 2008.

 

Wedi ei ysbrydoli gan atgofion melys am Theatr Gwynedd ac wedi ei gyffroi gan wledd o ddeunydd archif gan gynnwys posteri, rhaglenni, delweddau, cynlluniau a llythyrau, mae’r artist o ogledd Cymru, Simon Proffitt, wedi creu gwaith newydd sy’n edrych ar waddol Theatr Gwynedd.

 

Fel rhan o’r arddangosfa mae ffilm newydd yn adrodd straeon actorion, staff a chynulleidfaoedd wrth iddynt hel atgofion, cwpwrdd atgofion ac ail-greu hen bosteri, yn ogystal ag amserlen sy’n olrhain y cynhyrchiadau a’r digwyddiadau gwahanol a chyflwyniadau creadigol o atgofion unigol.

 

Gweithiodd Simon Proffitt gyda grŵp o gyn staff a ffrindiau Theatr Gwynedd yn ystod y broses o roi’r arddangosfa at ei gilydd.

 

Dywedodd Simon Proffitt, “Rhaid dweud mod i’n teimlo ychydig yn bryderus ar ddechrau’r broses, oherwydd roedd yn glir i mi o’r cychwyn cyntaf bod yna gymuned fywiog yn bodoli yn Theatr Gwynedd.  Roedd yna gymaint o bobl oedd yn ‘nabod ei gilydd, yn gweithio gyda’i gilydd, oedd wedi tyfu fyny gyda’i gilydd ac un o’r pethau mwyaf diddorol i mi oedd darganfod y straeon yma – straeon oedd wedi tyfu’n rhan annatod o hanes celfyddydol yr ardal.’

 

Yn ol Simon Proffitt, “Mae gen i deimlad cynnes iawn tuag at y lle erbyn hyn, er i mi fyth cael y cyfle i fynd yno fy hun, ac mae’n amlwg fod llawer o hwyl i’w gael yno.  Felly roedd hynny’n rhywbeth ‘roeddwn i eisiau adlewyrchu yn yr arddangosfa.  Mae’n iawn gwneud rhywbeth difrifol dros ben sy’n cnoi cil dros hanes Theatr Gwynedd, ond o siarad gyda’r bobl oedd yn rhan ohono, y teimlad rwy’n ei gael yw fod o’n lle hapus, felly roeddwn i eisiau i’r arddangosfa adlewyrchu hynny."

 

Creu dathliad

 

Ychwanegodd, “Yn hytrach na chofeb, roeddwn i eisiau creu dathliad oedd efallai’n gwneud i bobl gofio eu hatgofion personol.  Rwy’n gobeithio y bydd y rhai sy’n cofio beth oedd yn digwydd yn Theatr Gwynedd yn cysylltu gyda’r arddangosfa – naill ai’n gweld un o’u hatgofion wedi ei ddefnyddio yn yr arddangosfa neu’n gweld  gwrthrych sy’n eu hatgoffa o amser braf a gafwyd yno.”

 

Mae’r arddangosfa am ddim ac yn rhedeg hyd at ddiwedd Ebrill 2016 ar Lefel 2 Pontio.  

 

Llwyfanir ‘Dathliad o Waddol Theatr Gwynedd’ yn Pontio nos Sadwrn, 30 Ebrill am 7.30pm – gweler wefan Pontio am ragor o wybodaeth neu galwch yn y swyddfa docynnau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru