Tri enwebiad i'r ddrama Drych

15/01/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r ddrama Drych gan Gwmni'r Frân Wen wedi derbyn 3 enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016.

 

Mae’r awdur ifanc Llŷr Titus wedi ei enwebu fel Dramodydd Gorau yn y Gymraeg, Bryn Fôn fel Perfformiad Gwryw gorau yn y Gymraeg, ac mae Gwenno Hodgkins wedi ei henwi yn y categori Perfformiad Benyw Gorau yn y Gymraeg.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen, Iola Ynyr, “Mae’n anrhydedd mawr i ni gael ein cydnabod yn y gwobrau hyn. Gyda’r safon uchel o enwebeion, mae Gwobrau Theatr Cymru eleni yn argoeli i fod y gorau eto.”

 

“Mae Frân Wen yn rhoi pobl ifanc wrth galon popeth felly ‘da ni’n hynod o falch gweld Llŷr Titus, ar ôl dod drwy ein rhaglen ysgrifenwyr ifanc Sgript i Lwyfan, yn cael ei enwebu.”

 

Wedi ei gyfarwyddo gan Ffion Haf, fe aeth y ddrama llwyfan i 14 lleoliad gwahanol yn ystod ei thaith genedlaethol ym mis Hydref.

“Rhaid cofio hefyd bod y criw technegol, a fu’n cydlynu’r daith gyfan, i gyd o dan 25 oed,” ychwanegodd Iola.

Mae Llŷr, sy’n fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn disgrifio Drych fel “adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth”.

 

Meddai Llŷr: “Braf iawn oedd clywed mod i wedi fy enwebu, go brin fod yn rhaid dweud mod i’n hapus iawn ar hyn o bryd, mae’n anrhydedd mawr cael i fod ymhlith talent o’r fath!”

 

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Sherman Cymru yng Nghaerdydd ar Ionawr 30.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru