Gostyngiad yn y defnydd o'r Gymraeg yn y Cynulliad

04/01/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Aelodau Cynulliad i wneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y Cynulliad, yn dilyn cyhoeddi ffigurau sy'n dangos bod defnydd o'r iaith yn y Siambr wedi gostwng yn 2015. 

 

Mae ymchwil gan y Mudiad iaith yn dangos mai 11.8% yn unig o'r cyfraniadau yn y Siambr gafodd eu gwneud yn Gymraeg yn 2015, o gymharu â 12.7% yn 2014.  

 

Dywedodd Manon Elin, "Mae'r pedair plaid yn y Cynulliad wedi nodi eu dymuniad i weld y Gymraeg yn ffynnu, ond nid yw defnydd Aelodau Cynulliad o'r Gymraeg yn y Siambr yn adlewyrchu'r uchelgais honno. Mae'n arbennig o siomedig fod gostyngiad wedi bod yn 2015. Rydyn ni'n galw felly ar bob un Aelod Cynulliad i wneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio llawer mwy o'r Gymraeg yn y Siambr y flwyddyn nesaf."

 

Yn ôl Manon Elin, "Mae'n hollbwysig fod lle blaenllaw i'r Gymraeg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Bydd etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai, felly bydd 2016 yn flwyddyn bwysig. Mae'n debygol na fydd rhai o'r Aelodau sy'n gwneud defnydd helaeth o'r Gymraeg yn Aelodau Cynulliad ar ôl mis Mai, felly rydym yn pryderu y gallai'r defnydd o'r Gymraeg leihau ymhellach. Rydyn ni'n galw nid yn unig ar yr Aelodau Cynulliad presennol, ond hefyd ar ymgeiswyr o bob plaid i ymrwymo cyn yr etholiad i ddefnyddio'r Gymraeg yn y Siambr os cânt eu hethol."

 

Defnyddio’r Gymraeg 

 

Ychwanegodd, "Nid oes rheswm pam na all yr Aelodau rhugl ddefnyddio'r iaith yn y Siambr, gan fod cyfieithwyr yn bresennol ym mhob cyfarfod. Mae sawl Aelod Cynulliad hefyd wrthi'n dysgu'r Gymraeg, rhywbeth sydd i'w groesawu, felly mae'n bwysig fod Comisiwn y Cynulliad yn cefnogi'r Aelodau hynny i ddefnyddio'r Gymraeg fwyfwy wrth eu gwaith bob dydd. Beth bynnag eu lefel, gallai pob un Aelod Cynulliad siarad rhagor o Gymraeg yn y Siambr." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru