Y Llewod yn colli am y tro cyntaf

18/06/2013

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cafodd Shane Williams ychydig iawn o gyfle i greu argraff wrth ddychwelyd i dîm y Llewod

ACT Brumbies 14-12 Llewod Prydain ac Iwerddon

 

Roedd sawl un wedi darogan mai hon fyddai gêm anodda'r Llewod heblaw'r gemau prawf yn erbyn Awstralia, ac felly y profodd hi.

 

Bu beirniadaeth o benderfyniad Warren Gatland i alw Shane Williams at y garfan, ond y dewin bach oedd yr agosaf at sgorio cais i'r Llewod yn y cyfnod cynnar. Cafodd Shane ei daclo llathen yn brin o'r llinell gais wedi llai na dau funud o chwarae.

 

Roedd yr asgellwr yn ymddangos yng nghrys y Llewod am y deuddegfed tro yn ei yrfa, ond roedd un oedd yn gwisgo'r crys am y tro cyntaf yn cael bedydd tân ar yr asgell arall.

 

Cafodd Christian Wade ei alw i'r garfan oherwydd anafiadau, ond mi fethodd dacl ddwywaith wrth i'r tîm cartref fynd ar y blaen wedi pum munud.

 

Y canolwr Tevita Kuridrani groesodd, ond dim ond ar ôl i Wade a Stuart Hogg fethu ei daclo.

 

Ychydig funudau yn ddiweddarach, daeth cyfle i'r Llewod dorri'r llinell amddiffynnol yn nwy-ar-hugain y Brumbies, ond fe ollyngodd Wade y bas.

 

I waethygu pethau, methodd Stuart Hogg gyda chyfle i gau'r bwlch wedi 20 munud. Doedd y gic gosb ddim yn hawdd, ac er gwaetha' ymdrech dda, taro'r postyn wnaeth Hogg.

 

Roedd chwarae'r Llewod yn frith o gamgymeriadau yn erbyn un o'r timau cryfa' yng nghynghrair Super Rugby, ac fe ddylai diffyg disgyblaeth fod wedi costio'n ddrud i'r crysau cochion.

 

Er iddyn nhw ildio sawl cic gosb, dim ond un o ymdrechion y Brumbies oedd yn gywir, gyda chynnig Jesse Mogg yn agor y bwlch i 8-0.

 

Unig ymateb y tîm teithiol oedd cic gosb Stuart Hogg gyda chic olaf yr hanner cyntaf i gau'r bwlch i 8-3.

 

Effaith eilyddion

 

Yr unig gysur i Warren Gatland oedd mai dim ond tri phwynt oedd y bwlch, gan fod y Brumbies yn haeddu gwell gyda'u perfformiad yn yr hanner cyntaf. Roedd pryder am y llinellau yn enwedig gyda'r Llewod yn colli bron bob un.

 

Wedi'r ailddechrau cynyddu wnaeth y bwlch, gyda dwy gic gosb arall gan Mogg yn erbyn un Hogg i'w gwneud hi'n 14-6, ac roedd angen eilyddion ar y Llewod.

 

Yn eu plith, roedd Richard Hibbard a Dan Lydiate, gyda'r ddau yn awyddus i ddadlau eu hachos dros gael eu cynnwys yn y tîm prawf.

 

Roedd y newid yn amlwg yn syth, ac am y tro cyntaf yn y gêm roedd y Llewod yn edrych yn fygythiol.

 

Cyn y diwedd fe adawodd Shane Williams y maes gyda Simon Zebo ymlaen yn ei le, a does bosib y tro hwn mai dyma'i ymddangosiad olaf yng nghrys y Llewod.

 

Bob ochr i'w ymadawiad fe giciodd Owen Farrell yn gywir at y pyst ddwywaith i gau'r bwlch i ddau bwynt yn unig - 14-12.

 

Ond er i'r ymwelwyr ymdrechu i greu'r cyfle am y triphwynt fyddai wedi ennill y gêm, daeth y camgymeriadau yn ôl, ac fe lwyddodd y Brumbies i ddal eu gafael ar y fantais am fuddugoliaeth gofiadwy.

 

Ffynhonnell: BBC

 

Darllenwch flog Jonathan Davies, canolwr ar daith y Llewod i Awstralia, yn arbennig ar gyfer BBC Radio Cymru.