Wythnos Ddigidol Caerdydd

13/06/2013

Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith

Wythnos Ddigidol Caerdydd

24 - 27 Mehefin, 2013

Sgyrsiau, hyfforddiant a digwyddiadau am ddim ar gyfer y diwydiannau creadigol a digidol

Cynhelir gan Ganolfan Mileniwm Cymru

 

Bydd Wythnos Ddigidol Caerdydd yn dwyn ynghyd y talent gorau yn y sectorau cyhoeddus, preifat, addysgol a hyfforddiant i archwilio arloesedd, cyfleoedd a syniadau newydd ar draws yr holl sbectrwm digidol. Caiff y digwyddiad ei arwain gan nifer o bartneriaid, yn cynnwys BBC Cymru Wales, S4C, Cyngor Caerdydd, Creative Skillset Cymru, BAFTA Cymru, Academi Cyfryngau Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

Bydd uchafbwyntiau’r wythnos yn cynnwys Diwrnod Dyfodol Digidol, a fydd yn edrych ar sut beth fydd darlledu digidol mewn amgylchedd cyfryngol cydgyfeiriol, sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd; Diwrnod Sgiliau Digidol, sef cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi am ddim ym mhob maes o'r gadwyn gynhyrchu; Sioe Datblygiad Gemau Cymru 2013, fydd yn arddangos prosiectau a chwmnïau datblygu rhyngweithiol a gemau o bob cwr o'r diwydiant cyfryngau digidol yng Nghymru; a Diwrnod yr Economi Ddigidol, a fydd yn gweld y doniau gorau o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru yn cwrdd â’u cymheiriaid yn y sector digidol i archwilio syniadau newydd a nodi meysydd o gydgyfeirio digidol.

 

Am wybodaeth bellach am yr wythnos, gan gynnwys amserlen lawn a gwybodaeth ar gyfer archebu llefydd, ewch i bit.ly/digitalcardiff