Talu teyrnged i'r ddarlledwraig Sian Pari Huws

30/11/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bu farw’r ddarlledwraig adnabyddus Sian Pari Huws ddydd Sul yma, yn 55 oed ar ôl dioddef o Ganser.  

 

Talodd Sian Gwynedd, ar ran BBC Cymru deyrnged i gyn gyflwynydd y Post Prynhawn,  ‘Mi wnaeth Sian gyflwyno nifer fawr o raglenni i BBC Cymru, a be sy'n taro rhywun ydi'r amrywiaeth a'r gallu oedd ganddi i droi ei llaw mor rhwydd at wahanol feysydd, a hynny yn y ddwy iaith.

"Ond dwi'n credu mai am safon ei newyddiaduraeth y bydd hi'n cael ei chofio yn bennaf. Roedd yn holwraig braff a chadarn, mi oedd hi'r un mor gyfforddus yn holi gwleidyddion amlwg ag yr oedd hi'n holi pobl ar y stryd ym Mangor. Mi wnaeth hi ennyn parch enfawr ymhlith y timau cynhyrchu fu'n gweithio hefo hi ac fe fyddan nhw yn cofio'n annwyl iawn amdani.

"Mae'n cofion ni fel cydweithwyr yn mynd at y teulu."

 

Bu Comisiynydd Cynnwys Ffeithiol S4C, Llion Iwan, yn gweithio gyda Sian Pari Huws yn adran Newyddion y BBC. Mae'n canmol ei chyfraniad i ddarlledu yng Nghymru, ac yn ei chofio am ei phroffesiynoldeb fel newyddiadurwraig reddfol a chymeriad cynnes;

 

Cydymdeimlad

 

Meddai Llion Iwan, "Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad dwys ar ran S4C i deulu Sian. Roedd presenoldeb tawel gan Sian a oedd yn pefrio proffesiynoldeb, hyder a hygrededd. Roedd safon i bopeth yr oedd yn ei wneud. Ni fyddai fyth yn dangos bod pwysau gwaith arni, sydd yn allweddol wrth ddarlledu yn fyw, ac roedd diddordeb naturiol ganddi yn ogystal â gwybodaeth eang a dwfn am bob math o feysydd. Wrth eich holi, roedd yn medru gwneud ichi ymlacio tra'n g ofyn cwestiynau treiddgar, gwybodus. Gwnaeth Sian gyfraniad mawr i ddarlledu yng Nghymru."

 

Yn ogystal â'i gwaith yn adran newyddion BBC Cymru, ac fel un o leisiau cyfarwydd Radio Cymru a Radio Wales, fe fu Sian hefyd yn gweithio llawer gyda'r sector gynhyrchu annibynnol ar gyfer teledu, ac yn 2006 cyflwynodd gyfres ar S4C oedd yn archwilio hanes morwrol Cymru, Hanes Cymru a'r Môr.