T. Llew mewn llun

30/11/2015

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd arddangosfa gelf o waith disgyblion cynradd Gwynedd ‘Geiriau T. Llew Mewn Llun’ i’w weld yn Llyfrgell Caernarfon ddechrau Rhagfyr. 


Mae’r arddangosfa yn ymateb i gystadleuaeth a gynhaliwyd gan Wasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant un o hoff awduron Cymru - T. Llew Jones. 

Gosodwyd tasg i ddisgyblion ysgolion cynradd lunio poster neu ddarn o waith celf yn seiliedig ar unrhyw bennill allan o lyfr ‘Penillion y Plant’ T. Llew Jones.  

Dywedodd Sioned Hywel Rowlands, Llyfrgellydd Ysgolion Cyngor Gwynedd. “Cafwyd ymateb anhygoel i’r gystadleuaeth gyda nifer uchel o geisiadau. Gwych oedd gweld dychymyg a chreadigrwydd plant wrth iddynt ymateb i gerddi  T Llew Jones.”


Yn fuddugol yn y gystadleuaeth oedd Ysgol Llandygai; Ysgol Nefyn; Y Gelli, Caernarfon; Ysgol Pentreuchaf; Ysgol Chwilog ac Ysgol Ganllwyd. Eu gwobr oedd gweithdy gydag Anni Llŷn – Bardd Plant Cymru. Fel gwobr i bedair o’r ysgolion roedd pecyn o lyfrau T. Llew Jones yn rhodd gan Palas Print a Gwasg Gomer.


Bydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal yn Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon ar y dyddiadau / amseroedd canlynol ac mae croeso cynnes i bawb:

 

Dydd Iau, 3-12-15 (4.30pm -7pm)

Dydd Gwener, 4-12-15 (1pm - 6pm)

Dydd Sadwrn, 5-12-15   (9.30am - 12.30pm)

Dydd Llun, 7-12-15  (9.30am - 12.30pm)

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru