Pafiliwn newydd ar Faes Eisteddfod 2016

Bydd Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n edrych yn dra gwahanol i’r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd sbon gymryd lle y Pafiliwn Pinc y flwyddyn nesaf.

 

Bydd y profiad a geir yn y pafiliwn ‘Evolution’, a ddarperir gan gwmni Neptunus, yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc dros y blynyddoedd diwethaf, a dywed Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae hwn yn gychwyn ar gyfnod newydd ar ôl deng mlynedd o gynnal ein cystadlaethau a’n seremonïau yn y Pafiliwn Pinc. 

 

“Fe fyddwn ni, fel pawb arall yn gweld eisiau’r Pafiliwn Pinc.  Roedd yn adeilad eiconig a gydiodd yn nychymyg pawb, ond mae’n bryd i ni symud ymlaen, a rydym ni’n edrych ymlaen yn arw i gael pafiliwn newydd ar y Maes yn Y Fenni.

 

“’Evolution’ yw enw’r strwythur newydd ac mae’i ddyfodiad yn esblygiad pendant i ni fel Eisteddfod, gan gynnig profiad llawer gwell i’r gynulleidfa a phawb sy’n perfformio ar y llwyfan. 

 

“Bydd yr adnoddau’n ardderchog, gyda photensial i ni ddefnyddio’r gofod mewn ffordd wahanol a newydd, gan ein galluogi ni i fod yn uchelgeisiol a chreadigol, a rydym i gyd yn edrych ymlaen at y cyfleoedd a ddaw dros y blynyddoedd nesaf.

 

“Atyniad mwyaf y Pafiliwn Pinc oedd ei edrychiad, a rhoddodd ddelwedd unigryw i’r Eisteddfod am ddegawd gyfan, ond roedd o’n strwythur rhwystredig iawn hefyd.  Roeddem ni’n colli nifer fawr o seddi da oherwydd bod angen nifer o bolion i’w ddal i fyny, ac roedd sŵn yn gallu achosi problemau i ni hefyd yn ystod cystadlaethau.  Mae’r adeilad newydd yn fwy cadarn ac yn ymateb i’n gofynion ni fel trefnwyr a’r gynulleidfa.

 

“Wrth gwrs, nid pabell drawiadol binc mohono, ac ydi, mae edrychiad allanol y strwythur newydd yn wahanol iawn.  Ac mae hyn yn her arall i ni fel tîm, i greu delwedd ddeniadol a gafaelgar ar gyfer ein Pafiliwn newydd.  Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi llwyddo i drawsnewid y Maes, a’r pafiliwn newydd yw ein prosiect nesaf. 

 

“Byddwn yn gweithio ar syniadau dros y misoedd nesaf ac yn chwilio am gefnogaeth i’n helpu ni i sicrhau bod y pafiliwn newydd yn cymryd ei le ar Faes deniadol yr Eisteddfod yn Y Fenni o 29 Gorffennaf – 6 Awst y flwyddyn nesaf.

 

“Mae’r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yn mynd rhagddynt yn arbennig o dda, a hoffwn ddiolch i bawb sydd yn gweithio’n lleol i godi ymwybyddiaeth ac arian.  Mae croeso mawr yn ein disgwyl ni oll ar Ddolydd y Castell y flwyddyn nesaf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru