Wythnos Wych i’r Urdd yn Sir Benfro

03/06/2013

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Ar ddiwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi iddynt gael wythnos wych gyda phopeth wedi mynd yn hwylus.

 

Roedd 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos, gyda bron i 500 o wirfoddolwyr yn stiwardio.  Gosodwyd 2,316  o dracfyrddau i gynorthwyo traffig a cherddwyr o amgylch y safle a defnyddiwyd 710 medr o geblau trydan, yr un faint â sydd ei angen i bweru pentref bychan.

 

Un o’r llwyddiannau oedd yr ap, grewyd yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod, diolch i gefnogaeth S4C.  Mae dros 11,000 wedi lawrlwytho’r ap ers ei lansio 10 diwnrod yn ôl, 90% o’r defnyddwyr wedi rhoi 5 seren iddo ac yn ystod yr wythnos, mae wedi bod yn y 30 uchaf siart adloniant Apple.

 

Connie Fisher Urdd 2013

 

Un garfan sydd wedi mwynhau eu hwythnos yn Sir Benfro yw’r stondinwyr, gydag amryw yn dweud eu bod wedi gwerthu mwy nag erioed.  Yn ôl Angharad Gwyn o stondin Adra, “Mi ydym ni wedi cael wythnos dda iawn yma.  Mi wnes i ddechrau mynd i Steddfod yr Urdd a’r Genedlaethol gyda stondin yn 2008, ac mae gwerthiant wedi cynyddu flwyddyn ar flwyddyn, ond Eisteddfod yr Urdd leni yw’r gwerthiant gorau hyd yn hyn.  Y mygiau sydd wedi gwerthu orau gennym, ond mae cardiau cyfarch newydd Rala Rwdins, wnaethom lansio dydd Mawrth wythnos yr Eisteddfod, wedi gwerthu yn dda iawn hefyd.”

 

Roedd Mari Griffith o stondin Grasi yn cytuno, “Mi ydym ninnau wedi cael wythnos wych, erioed wedi cael gwerthiant gystal mewn unrhyw Eisteddfod.  Mae’r gwerthiant gystal mi fu rhaid i mi gael mwy o stoc ganol yr wythnos!”

 

Mae Pentre Mistar Urdd hefyd wedi cael wythnos dda, gyda 1,101 o hwdis wedi eu gwerthu, 1,400 wedi bod ar y trampolins a 2,000 wedi cael sesiynau blasu yn yr Ardal Chwaraeon.  Roedd sialens Gwersyll Glan-llyn o bacio sach gysgu mewn bag yn yr amser cyflymaf hefyd yn boblogaidd iawn, gyda’r amser gorau o 17 eiliad.

 

Cafodd 523 o blant gyfle i serennu ar glawr Cip yn stondin cylchgronau’r Urdd gan gynnwys enwogion fel Connie Fisher, Aled Hall a Chadeirydd Gwaith, Emyr Phillips.   Yng Nghaffi Mistar Urdd defnyddiwyd 1,200 o wyau, 400kg o gig moch a gwerthwyd dros 1,500 o frechdanau a 1,200 o baneidiau te a choffi.

 

Mae canmol wedi bod hefyd i’r Maes Carafanau, oedd wedi ei leoli eleni drws nesaf i’r Maes.  Yn ôl un o’r carafanwyr, Owain Schiavone, “Mae’r Maes Carafanau wedi bod yn wych eleni – y cawodydd a’r toiledau yn lan iawn trwy’r wythnos ac roedd y biniau ailgylchu yn syniad da.  Mae’n faes braf, gwyrdd a hwylus iawn gan ei fod mor agos i’r Maes.  Gwych hefyd fod giatiau o’r Maes Carafanau i’r prif Faes yn agor am 4:30pm, sy’n golygu ein bod yn gallu mynd i’r unedau bwyd ar y Maes min nos i gael swper.”

 

Emyr Phillips o Gilgerran oedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod dywedodd, “Mae wedi mynd yn dda dros ben yma - mae pawb wedi dod at ei gilydd yn ystod yr wythnos, bythefnos olaf 'ma ac wedi cymryd balchder o fod yn rhan o’r Eisteddfod.  Gatho ni’n llythrennol ddŵr oer ar bopeth dydd Llun ond mae’r Maes wedi sefyll lan i’r disgwyliadau ac wedi sychu yn dda dros ben.  Mae’r Maes wedi gweithio yn dda dros ben – o ran sut mae wedi cael ei osod a gan fod y Maes Carafanau mor agos.  Mae’r  parcio wedi bod yn wych trwy waith Clwb Rygbi Crymych, a’r cyfan ydw i wedi glywed yw gwerthfawrogiad mawr i’r bechgyn, sydd nid yn unig yn parcio y ceir ond hefyd yn rhoi croeso mawr i bawb ar y Maes.

 

Ar ddiwedd wythnos fel hyn, y cyfan alla i wneud yw diolch yn fawr iawn i bob un o’r ardal am ddangos Sir Benfro ar ei gorau i bobl Cymru.”

 

Ychwanegodd Aled Sion, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, “Rydym wedi cael wythnos wych yn Sir Benfro, ac yn hynod o falch bod ein stondinwyr wedi gwneud cystal.   Roedd y trefniadau teithio yn ddidrafferth eleni, a’r ap newydd wedi plesio yn arw.  Roedd safon y cystadlu, fel arfer, yn hynod o uchel ac mae yn deimlad braf ein bod ni yn gallu cynnig llwyfan i nifer o sêr y dyfodol.

 

“Rwyf hefyd eisiau diolch o galon i bawb sydd wedi cynorthwyo i baratoi a threfnu’r digwyddiad arbennig hwn, ac i’r cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n ddiflino gydol yr wythnos a chyn hynny yn yr ardal yn codi arian.  Fyddai dim ohono yn bosibl hebddyn nhw.  Rydym hefyd, wrth gwrs, yn ddyledus i’n gwirfoddolwyr lleol a chenedlaethol – athrawon ac arweinwyr sydd wedi rhoi oriau ac oriau yn hyfforddi y plant a phobl ifanc, ac i’r beirniaid a’r cyfeilyddion am ei gwaith canmoledig yn ystod yr wythnos.”

 

Ffynhonnell: Urdd.org