Penodi Elin Wyn yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr y Chapter

29/10/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyhoeddodd Canolfan Gelfyddydau’r Chapter yng Nghaerdydd eu bod wedi penodi y cyn newyddiadurwraig Elin Wyn yn Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter. 

 

Ar ôl treulio saith mlynedd fel ymddiriedolwr, penodwyd Elin i swydd y Cadeirydd ar ôl ymddeoliad Mark White.

 

Dechreuodd Elin ei gyrfa fel newyddiadurwr gyda'r BBC cyn cychwyn ei busnes ei hun, naw mlynedd yn ôl, a mynd i weithio fel ymgynghorydd ym meysydd y cyfryngau a chyfathrebu. Mae hi bellach yn ddarlithydd mewn busnes, arwain a rheoli gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

 

Cafodd Elin ei geni a'i magu yng Nghaerdydd ac mae hi wedi mwynhau mynychu Chapter ers dechrau'r 1980au. Bu'n werthfawrogol o'r ganolfan erioed ac o ddaliadau'r sefydliad. A hithau'n byw yn lleol, sylweddolodd Elin bod gan Chapter ran ganolog i'w chwarae ym mywyd y gymuned leol a bod y ganolfan yn denu cynulleidfaoedd amrywiol a chanddynt anghenion gwahanol. Sylwodd bod model busnes Chapter yn unigryw - mae'n ganolfan gelfyddydol ddeinamig a ffyniannus o safon ryngwladol yn ogystal â bod yn ganolfan werthfawr i'r gymuned leol. Mae gan Elin ddiddordeb ysol yn y celfyddydau, y theatr yn enwedig, ac mewn addysg hefyd, ac roedd hi'n ddewis delfrydol i ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Chapter yn 2008.

 

Yn ei rôl fel Cadeirydd, mae hi'n awyddus i ddatblygu ein strategaeth addysg ac i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio sgiliau ein staff ac o rannu arferion gwaith da ledled Cymru. Meddai Elin am ei phenodiad, "Mae gan aelodau bwrdd Chapter amrywiaeth o sgiliau ac arbenigeddau a dw i'n falch iawn bod cyfran mor uchel o aelodau'r Bwrdd yn ferched. Roedd gan ferched rôl allweddol i'w chwarae wrth sefydlu Chapter yn ôl yn y 1970au ac mae hynny'n dal i fod yn wir heddiw."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru