Creu cadwyn o amgylch Castell Caernarfon

08/09/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae grŵp sydd newydd gael ei sefydlu yng Nghaernarfon yn gobeithio creu cadwyn o bobl o gwmpas Castell Caernarfon i ddangos cefnogaeth i’r miloedd o ffoaduriaid sydd yn cyrraedd Ewrop. 

 

Sefydlwyd Ffrindiau Ffoaduriaid dros y penwythnos ac fe benderfynwyd trefnu gweithred symbolaidd o gwmpas Castell Caernarfon am 3 p.m. dydd Sadwrn nesaf.

 

Bydd hyn yn rhan o Ddiwrnod o Weithredu ar draws y Deyrnas Unedig, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau gan gynnwys gorymdaith fawr yn Llundain.

 

“Rydym yn teimlo ein bod eisiau estyn llaw o gyfeillgarwch tuag at y miloedd o bobl sy’n cael eu gorfodi i adael eu gwledydd eu hunain dan amgylchiadau ofnadwy,”  meddai Elinor Gray-Williams, o Gaernarfon sy’n un o’r trefnwyr.Rydym eisiau codi ymwybyddiaeth am y sefyllfa argyfyngus, i helpu godi arian i elusennau sy’n gweithio ar y ddaear yn Calais ac ymhellach ac rydym hefyd yn trefnu casgliadau bwyd a dillad yn lleol,” meddai.

 

Cadwyn Gron

 

“Rydym wedi amcangyfrif fod angen 258 o bobl i greu cadwyn o gwmpas Castell Caernarfon ond rwy’n siŵr fydd llawer mwy yn ymgynnull efo ni dydd Sadwrn fel arwydd o gefnogaeth a chyfeillgarwch,” meddai Angharad  Griffiths o Waunfawr, un arall o sefydlwyr y grŵp newydd. Gobeithio bydd hyn yn tynnu sylw at sefyllfa’r ffoaduriaid gan ddangos cefnogaeth o Ogledd Orllewin Cymru yn ogystal ac annog pobl i ddod a rhoddion i’r mannau casglu o sy’n ymddangos o gwmpas yr ardal.

“Rydym yn gofyn i bobl ymgynnull ger colofn Lloyd George am 3 p.m. cyn i ni symud i ddal dwylo i amgylchynu’r castell. Mae Aelod Seneddol Arfon,  Hywel Williams wedi cadarnhau y bydd yn mynychu i roi diweddariad ar beth sy’n digwydd yn San Steffan,” ychwanegodd Angharad.

 

Casgliad

 

Mae’r grŵp newydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda grwpiau tebyg ar draws y Gogledd. Bydd casgliad yn cael ei wneud yn y digwyddiad ar gyfer yr elusen MOAS (Migrant Offsore Aid Station) sy’n gweithio  i geisio atal pobl rhag boddi yn Mor y Canoldir ac fe achubwyd 8,696 o fywydau cyn belled.

 

Roedd Catrin Wager o Bethesda yn y cyfarfod i sefydlu’r grŵp. Fe fydd yn teithio i Calais y penwythnos nesaf gyda llond lori o eitemau sydd wedi cael eu casglu yn ardal Bangor/Bethesda/Felinheli/Bethel.

 

Dywedodd Catrin Wager, “Mae’r ymateb gan bobl leol yn yr ardal hon wedi bod yn anhygoel efo bagiau o eitemau yn llifo mewn i’n canolfan ddidoli mewn siop wag ym Methesda. Roedd yn wych gweld grŵp newydd yn cael ei sefydlu yng Nghaernarfon fydd yn defnyddio Capel Caersalem fel canolfan ddidoli.