Pobol y Cwm yn dychwelyd i bum gwaith yr wythnos

03/08/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd gwylwyr selog y gyfres sebon Pobol y Cwm yn falch o glywed fod cynhyrchwyr y ddrama BBC Cymru wedi cynnig cynhyrchu pumed bennod wythnosol, ac mae S4C wedi cadarnhau’r comisiwn a chytuno i’w hariannu.

 

Roedd y ddrama nosweithiol wedi gostwng i bedair pennod yr wythnos ddechrau’r flwyddyn ar ôl i S4C ddod a’u gwariant ar Omnibws y gyfres i ben.  Wrth i wariant ar yr Omnibws gael ei dorri yn ôl, doedd dim modd i’r tîm cynhyrchu ddarparu pum pennod wreiddiol yn ystod yr wythnos.

 

Mae’r cyhoeddiad bod y bumed bennod yn dychwelyd yn dod ar adeg gyffrous i’r gyfres wrth i stori Garry Monk gyrraedd uchafbwynt yr wythnos yma.

 

Yn ôl Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, Dafydd Rhys, mi fydd y gallu i fynd yn ôl i ddarlledu pum pennod yr wythnos yn newyddion gwych i ddilynwyr Pobol y Cwm, a bydd e wrth ei fodd yn gweld y gyfres yn dychwelyd fel un o gonglfeini amserlen y sianel o nos Lun i nos Wener. 

 

Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, Dafydd Rhys, “Mae’r ffaith y gwelwn ni bum pennod o Pobol y Cwm yn cael eu darlledu ar S4C bob wythnos eto yn newyddion da iawn i gynulleidfa’r sianel."

 

Wrth ein bodd

 

“Yn naturiol, roedden ni’n siomedig o orfod colli un o benodau canol wythnos y ddrama", meddai Dafydd Rhys, "ond rydym wrth ein boddau y bydd modd i’r gyfres ddychwelyd i bum pennod yr wythnos."

 

Ychwanegodd, “Fe fydd hyn yn cynnig gwerth am arian da i ni yn S4C a bydd yn golygu ein bod yn medru mynd yn ôl i gynnig drama sebon yn nosweithiol ar y sianel.”

 

Dywedodd Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru, Sian Gwynedd, “Mae hwn yn newyddion gwych i’r cynhyrchiad ond yn bennaf oll i wylwyr.  Mae yna waith caled  wedi ei wneud i gryfhau’r gyfres a byddwn yn parhau gyda’r gwaith yna wrth baratoi ar gyfer y bumed bennod.  Fe welson ni yn ystod y dathliadau pen-blwydd y llynedd beth mae’r gyfres yn ei olygu i wylwyr dros Gymru gyfan.  Fel cam nesaf byddwn nawr yn trafod gyda’r undebau talent.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru