Colli Cenedlaetholwr brwd

30/07/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bu farw’r cenedlaetholwr blaenllaw a'r gweriniaethwr Neil ap Siencyn ar 27 Gorffennaf, yn 78 oed. 

 

Yn wreiddiol o Ferthyr Tydfil, fe ymgartrefodd yn Sycharth, Talgarreg, cyn symud i Landysul.

 

Fe roedd Neil ap Siencyn yn genedlaetholwr a ddaeth i amlygrwydd fel un o hoelion wyth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y dyddiau cynnar cyn mynd ati i sefydlu mudiad Adfer yn yr 1970au a oedd yn credu mewn diogelu’r Fro Gymraeg - ardal gyda'r mwyafrif o'i thrigolion yn siarad Cymraeg.

 

Yn ystod y 1980au, fe fu’n ganolog yn sefydlu Cymdeithas Cyfamodwyr y Gymru Rydd, ble bu’n ymgyrchydd dadleuol dros Gymru Annibynnol.  Roedd yn Gymro i’r carn ac yn angerddol dros Gymru a’r Gymraeg. 

 

Yr oedd yn gyfarwyddwr ar Ŵyl Werin y Cnapan yn Ffostrasol. 

 

Mae’n gadael ei ddwy ferch, Lleucu ac Esyllt a’i fab, Gwydion.  

 

Cynhelir yr Angladd yn Amlosgfa Aberystwyth, yfory , am 1.30yp.