Penodi bargyfreithiwr blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe

03/08/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Prifysgol Abertawe wedi penodi un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig yn Bennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.

 

Mae Elwen Evans CF wedi gweithredu mewn nifer o achosion llys o bwys: hi oedd y prif erlynydd yn achos llofruddiaeth April Jones a bu'n arwain tîm yr amddiffyniad yn achos trychineb mwyngloddio Gleision. Mae'n Gofiadur Llys y Goron (barnwr rhan-amser) ac mae'n Bennaeth Siambr Bargyfreithwyr o fri ers nifer o flynyddoedd.

 

Bydd Elwen Evans yn dechrau yn ei rôl newydd yn y Brifysgol ar 1 Awst ac mae'n edrych ymlaen at yr her o helpu i lunio dyfodol maes y gyfraith yng Nghymru a thu hwnt.

 

Meddai, "Rwy'n credu bod cyfle euraidd gan y Coleg i gyflawni rôl bwysig mewn cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol ac mae'n bleser mawr gen i gael cyfle i arwain tîm a fydd yn dylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o raddedigion y gyfraith a chyfreithwyr.

 

"Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant y Coleg a rhagoriaeth ymchwil y Brifysgol. Rwy'n awyddus i'r Coleg ddarparu addysgu o safon sy'n canolbwyntio, nid yn unig ar ymchwil, ond hefyd ar gyflwyno hyfforddiant, sgiliau a phrofiad academaidd ac ymarferol effeithiol o safon.’

 

 

Bydd yr Athro Evans CF yn parhau i weithredu fel Cofiadur a bydd ar gael i weithredu mewn rhai achosion cyfreithiol, ond mae'n dweud bod ei phenodiad newydd yn gyfle cyffrous i ehangu ei rôl: "Fel Pennaeth y Coleg, rwy'n credu y gallaf wneud gwahaniaeth mewn cyd-destun ehangach na'r hyn sy'n bosib fesul achos yn unig.

 

Penderfyniadau allweddol

 

Ychwanegodd Elwen Evans, ‘Rydym yn wynebu penderfyniadau allweddol ym myd y gyfraith. Mae'r rhain yn cynnwys cwmpas addysg ac ysgolheictod cyfreithiol; cynnwys addysgu ac ymchwil cyfreithiol; sut bydd cyfreithwyr ac ymarferwyr proffesiynol eraill yn cymhwyso yn y dyfodol; ail-lunio'r sector cyfreithiol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang; heriau penodol datblygiad awdurdodaeth Cymru i ddeddfu; ac effaith cyfathrebu digidol ar wasanaethau cyfreithiol."

 

Arbenigedd a phrofiad

 

Wrth groesawu'r penodiad, meddai'r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor a Deiliad Cadair Hodge yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, "Mae'n bleser mawr gennym groesawu Elwen fel Pennaeth newydd ein Coleg y Gyfraith.  Oherwydd ei harbenigedd a'i gwybodaeth ym maes datblygiad y Gyfraith, fel disgyblaeth academaidd ac yn y byd go iawn, bydd hi'n gwneud cyfraniad eithriadol i ddyfodol datblygiad y Gyfraith a Throseddeg yn Abertawe. Bydd ei gwybodaeth a'i phrofiad yn amhrisiadwy wrth helpu Coleg y Gyfraith i gyflawni uchelgeisiau newydd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru