Goleuo'r Canolbarth 2013

13/03/2013

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dydd Gwener, 15fed Mawrth - Hafren, Y Drenewydd


Digwyddiad undydd yw Goleuo’r Canolbarth fydd yn canolbwyntio ar lwyddiannau'r rhanbarth, canfod cyfleoedd newydd a chynnig strategaethau ar gyfer llwyddiant o fewn cyd-destun economaidd heriol.


Ysbrydoli Llwyddiant yw’r thema eleni ac mae'r digwyddiad wedi'i seilio ar gynadleddau hynod o lwyddiannus Goleuo'r Canolbarth 2011 a 2012 a ddenodd dros 200 o gynadleddwyr. Nod y diwrnod yw ysbrydoli, addysgu a dod â busnesau a mudiadau ynghyd i greu partneriaethau gwerthfawr.


Llywodraeth Cymru yw’r prif noddwr eleni ac mae’r digwyddiad yn bosib o ganlyniad i gydweithio cadarnhaol rhwng nifer o bartneriaid allweddol sy’n dymuno gweld dyfodol economaidd disglair i’r Canolbarth.

 

Sara Edwards

 

Kevin Green

 

Carwyn Jones

Jo Fairley

 

John Walker

 

Ewan Sturman


I fod yn rhan o brif ddigwyddiad busnes Canolbarth Cymru: cofrestrwch yma