Cyhoeddi amserlen y Pentref Drama yn 'Steddfod Meifod

Cafodd amserlen Pentref Drama Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni ei chyhoeddi, a fydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt Drama a Theatr y Maes sy’n cynnwys dramâu, sgyrsiau, cystadlaethau, darlithoedd, dangosiadau, gweithgareddau i blant ac i’r teulu.

 

Bydd Caffi’r Theatrau yn dychwelyd eleni yn dilyn llwyddiant y llynedd. Mae’r Caffi yn fenter ar y cyd rhwng y cwmnïau cynhyrchu theatr Cymraeg a chanolfannau cyflwyno yng Nghymru dan faner Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Bydd paned ar gael trwy gydol y dydd yn y caffi, ynghyd â bwrdd crefftau i’r plant a sgyrsiau amrywiol. Bydd modd prynu tocynnau yn y Caffi hefyd ar gyfer sioeau Theatr Bara Caws a Theatr Genedlaethol Cymru.

 

Cwt drama

 

Yn adeilad newydd i faes yr Eisteddfod yn 2014, bydd y Cwt Drama yn dychwelyd eto eleni gydag amserlen amrywiol a chyffrous. Prif ddrama yr wythnos yno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru fydd La Primera Cena gan Dewi Wyn Williams, sef llwyfaniad cyntaf gwaith buddugol y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014. Janet Aethwy fydd yn cyfarwyddo ac fe fydd y cast yn cynnwys Siân Beca, John Glyn, Martin Thomas a Delyth Wyn.

 

Dyma ddrama am dad a mab yn cyfarfod am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd, ond nid yw’n gyfarfyrddiad hawdd. Dyma stori am daith un gŵr i ddarganfod y gwir, waeth beth fo’r canlyniad. Bydd perfformiadau yn y Cwt Drama o nos Lun y 3ydd o Awst tan nos Wener y 7fed o Awst am 6:00yh. Pris tocyn yn £5 (ddim yn cynnwys mynediad i’r Maes).

 

Prosiectau beiddgar

 

Prif ddiddordeb y Cwt Drama yw ysgrifennu newydd, prosiectau mewn datblygiad, a chynyrchiadau amrwd, beiddgar a chyffrous. Ymysg arlwy’r wythnos bydd Pwy Ydan Ni’n Feddwl Ydan Ni? gan Gwmni’r Frân Wen a Chlwyd Theatr Cymru; testunau newydd gan Sherman Cymru wrth iddynt ‘Hel Clecs’; prosiect ‘Sgript i Lwyfan’ Cwmni’r Frân Wen; Sgript Slam Gomedi gan BBC Radio Cymru ac S4C; a Chyflwyniad ER7 gan fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

 

Theatr y Maes



Bydd Theatr y Maes hefyd yn ôl yr arfer yn cynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau trwy gydol yr wythnos. Yn addas ar gyfer teuluoedd bydd Lleuad yn Olau gan Gwmni Theatr Arad Goch, yn rhan o Ddiwrnod T Llew Jones ar y maes; Shabŵm gan Gwmni’r Frân Wen; Sioeau gan gwmni Mewn Cymeriad; a Drwg gan Theatr Bara Caws. Bydd rhaglen yr wythnos hefyd yn cynnwys yr Ŵyl Ddrama Awr Ginio; bydd Ysgol Theatr Maldwyn yn cyflwyno Noson Lawen Nansi; ac fe fydd Theatr Fach Llangefni yn perfformio addasiad o’r ddrama Croeso’n ôl (Welcome Home) gan Catrin Jones Hughes.