Prifysgol Abertawe yn anrhydeddu actor byd enwog

20/07/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe radd Anrhydeddus i'r actor byd enwog o Gymru, Rhys Ifans yn ystod seremoni raddio heddiw.

 

Magwyd ef yn Rhuthun, gogledd Cymru, a derbyniodd ei addysg gynradd yn Ysgol Pentrecelyn, cyn mynychu Ysgol Maes Garmon, ysgol uwchradd iaith Gymraeg yn Yr Wyddgrug, Sir Fflint, lle safodd ei arholiadau Lefel O a Safon Uwch.

 

Mynychodd hefyd ysgolion actio Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, a hyfforddodd yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall.

 

Ymddangosodd Ifans mewn nifer o raglenni teledu Cymraeg cyn dechrau gyrfa mewn ffilmiau, yn ogystal â pherfformio yn y Theatr Genedlaethol Frenhinol yn Llundain a Theatr y Royal Exchange ym Manceinion.

 

Twin Town 

 

Daeth i enwogrwydd gyntaf yn y ffilm eiconig a seiliwyd yn Abertawe, Twin Town (1997), gan chwarae'r gefell, Jeremy Lewis, gyda'i frawd, sydd hefyd yn actor, Llŷr Ifans. Aeth ymlaen i ennill sylw yn rhyngwladol gyda'i rôl fel cydletywr slebogaidd Hugh Grant, Spike, yn y ffilm Notting Hill ym 1999.

 

Ffilmiau mawr

 

Mae ei rolau amrywiol mewn ffilmiau wedi caniatáu iddo arddangos ystod ei sgiliau actio, gan chwarae cymeriadau amrywiol megis Dr Curt Connors/The Lizard yn The Amazing Spider-Man; Edward de Ver, Ail Iarll ar Bymtheg Rhydychen, yn Anonymous; a Xenophilius Lovegood yn Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.

 

BAFTA

 

Yn 2005, enillodd Ifans BAFTA am bortreadu'r digrifwr Peter Cook yn y ffilm Not Only but Always ar y teledu. Mae ganddo rôl achlysurol fel Mycroft Holmes yn y gyfres ar CBS, Elementary, a daeth i enwogrwydd yn yr Unol Daleithiau am chwarae Nigel Gruff, cyn-bêl-droediwr a ddaeth yn bêl-droediwr Americanaidd â phroblem gamblo yn y ffilm The Replacements yn 2000.

 

Gyrfa ganu

 

Yn ogystal ag actio, mae Rhys Ifans wedi mwynhau gyrfa ganu, ac am gyfnod byr ef oedd prif ganwr y grŵp roc o Gymru, Super Furry Animals. Ar hyn o bryd mae'n canu gyda'r band roc seicedelig o Gymru, The Peth. Mae hefyd wedi chwarae rolau cameo mewn sawl fideo gerdd, gan gynnwys sengl Oasis, The Importance of Being Idle, y derbyniodd wobr Fideo'r Flwyddyn ar ran y grŵp yng Ngwobrau NME 2006. Mae hefyd wedi ymddangos yn fideos cerdd God! Show Me Magic a Hometown unicorn gan Super Furry Animals; Mulder & Scully gan Catatonia; a Mama Told Me Not To Come gan Tom Jones a Stereophonics.

 

Yn awyddus i feithrin yr iaith Gymraeg, fis Medi 2012 daeth yn noddwr y gymdeithas newydd, Llwybrau Byw, i hybu a datblygu fersiwn Gymraeg gwefan Wikipedia, Wicipedia Cymraeg.

 

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd Mr Ifans, "Anrhydedd fawr yw derbyn y radd hon. Mae bob amser yn hyfryd i dderbyn cydnabyddiaeth am eich gwaith, ac mae'n golygu llawer i mi fod y gydnabyddiaeth yn dod oddi wrth brifysgol mor fawreddog mewn dinas sydd mor agos at fy nghalon. Diolch yn fawr iawn.”