Pa un yw traeth gorau Cymru?

30/08/2021

Categori: Hamdden, Newyddion

Wrth i’r tywydd poeth barhau yng Nghymru, ac mae’r dynfa at y traeth yn denu’r tyrfaoedd yn yr heulwen braf i fwynhau hufen ia, anadlu gwynt y môr ac efallai ymdrochi yn y dyfroedd clir, ac mae Lleol.cymru yn rhoi cyfle i chi bleidleisio dros ba un yw traeth gorau Cymru. 

 

Mae mwy nag erioed o draethau Cymru wedi cael eu gwobrwyo gyda’r Faner Las am ei safon rhyngwladol Ewropeaidd eleni a chyda arfordir Cymru yn profi’n boblogaidd ymhlith twristiaid, mae’r pol piniwn yma yn chwilio am eich traeth gorau. 

 

Y mae gan Gymru gyfoeth dibendraw o draethau deniadol, yn amrywio o draethau melynog eang sy’n addas i syrffio gyda thraethau ym Mhenrhyn Gwyr ac Ynys Môn ar dop y rhestr, i draethau bach unig ac anghysbell ar arfordir mawreddog Sir Benfro, sy’n hafan oddi wrth y byd.

 

Harddwch

 

Wrth gwrs, mae’n anodd plesio pawb, ond fe rydym wedi ceisio ein gorau i gynnwys rhai o’r traethau mwyaf trawiadol o bob rhan o Gymru, sy’n rhagori am eu golygfeydd a’u harddwch.  O Draeth Llansteffan yn Sir Gaerfyrddin sydd ar odre’r castell hynafol o’r un enw i Draeth Llanddwyn yn Ynys Môn, gyda mynyddoedd Eryri ar ei hyd yn gefndir dramatig, mae yna bopeth i bawb yn y rhestr detholedig, felly ewch amdani a phleidleisio. 

 

Pa un yw traeth gorau Cymru?

 • A.
  Traeth Cefn Sidan, Sir Gaerfyrddin
 • B.
  Traeth Harlech, Gwynedd
 • C.
  Traeth Rhosili, Penrhyn Gwyr
 • D.
  Traeth Llanddwyn, Ynys Môn
 • E.
  Traeth Llansteffan, Sir Gaerfyrddin
 • F.
  Bae Dwnrhefn, Southerndown
 • G.
  Porth Tywyn Mawr, Ynys Môn
 • H.
  Traeth Pentywyn, Sir Gaerfyrddin
 • I.
  Traeth Bae’r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gwyr
 • J.
  Traeth Bae Barafundle, Sir Benfro
 • K.
  Traeth Aberdaron, Pen Llŷn
 • L.
  Traeth y Mwnt, Ceredigion
 • M.
  Traeth Tresaith, Ceredigion
 • N.
  Traeth Porthoer, Pen Llŷn
 • O.
  Traeth Llangrannog, Ceredigion

A
4%

B
18%

C
4%

D
25%

E
0%

F
3%

G
0%

H
0%

I
3%

J
7%

K
15%

L
4%

M
1%

N
4%

O
10%