Cyngerdd i ddathlu Her Cylchdaith Cymru

02/07/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Fe fydd y tenor Rhys Meirion a llu o sêr eraill yn perfformio mewn cyngerdd mawreddog o Theatr Pafiliwn Y Rhyl i ddathlu dechrau taith Her Cylchdaith Cymru – a gallwch chi fwynhau'r adloniant o safon uchaf ar S4C nos Sadwrn, 4 Gorffennaf.

 

Bydd y daith yn mynd â'r tenor o Ruthun a chriw o sêr ar draws Cymru wrth iddynt deithio mewn amryw o ffyrdd unigryw gan gynnwys ar gefn asynnod glan môr, jet skis a beiciau tandem.

 

Yn y cyngerdd bydd rhai o dalentau mwyaf blaenllaw Cymru yn perfformio gan gynnwys Elin Fflur, Bryn Fôn, Tara Bethan, Sioned Terry, Joe Woolford o gystadleuaeth The Voice, y ddeuawd o'r Ariannin, Alejandro a Leonardo Jones, Corau Unedig Rhuthun a'r Cylch, Lleisiau Menlli a Chytgan Clwyd ac yn cadw trefn ar bawb bydd y digrifwyr Tudur Owen a Dilwyn Morgan.

 

Pwrpas y daith yw codi ymwybyddiaeth o'r angen i drafod rhoi organau a thrawsblannu wrth i Gymru baratoi i gyflwyno system o ganiatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau. Cymru yw'r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno'r drefn fydd yn dod i rym ym mis Rhagfyr 2015.

 

Mae Rhys Meirion wedi ymgyrchu dipyn dros y blynyddoedd i hyrwyddo'r syniad o roi organau ers iddo golli ei chwaer Elen yn 2012 mewn damwain.

 

"Mae'r penderfyniad i roi caniatâd i roi organau rhywun sydd mor annwyl i chi yn gallu bod yn un anodd iawn. Ond, os nad yw teuluoedd yn trafod rhoi organau, mae hi'n amhosib i bobl wybod beth mae'r rhai sy'n agos iddyn nhw eisiau," meddai Rhys.

 

Rhoi organau

 

"Mae'r bwriad yn syml, rydym eisiau i bawb yng Nghymru rannu eu dymuniadau ynglŷn â rhoi organau gyda'u teuluoedd. Wrth ymweld â threfi a phentrefi ar draws Cymru, rydym eisiau darparu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth newydd, ac annog pobl i siarad â'u teuluoedd am roi organau."

 

Bydd un o ohebwyr Heno, Gerallt Pennant, yn ymuno â Rhys a Bryn ar y daith a bydd modd dilyn Her Cylchdaith Cymru yn y gyfres gylchgrawn yn ystod yr wythnos nesaf. Hefyd yn cymryd rhan yn y daith mae'r canwr Bryn Fôn, nith Rhys, Gwenllian Boyne, y naturiaethwr Iolo Williams a’i fab Dewi Williams, y gantores Tara Bethan, yr actores Ffion Dafis, y digrifwyr Tudur Owen a Dilwyn Morgan, y mezzo soprano Sioned Terry a'r canwr Alejandro Jones.

 

Dechrau poeni

 

Meddai'r canwr a'r actor Bryn Fôn, "Dwi'n dechrau poeni rŵan am fy niffyg paratoi ar gyfer y daith drwy Gymru! Ond dwi'n barod am y cyngerdd lansio yn Y Rhyl ac yn edrych ymlaen at berfformio i lond lle o gefnogwyr brwd, a chael canu deuawd hefo fy ffrind gorau newydd - syrpreis!"

 

Mae modd i chi ddysgu mwy am y daith a sut i gyfrannu at yr achos drwy fynd i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net