Dadorchuddio plac i awdures nodedig

30/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Ifanwy Williams: Ffrind agos i Margied Pritchard

Dadorchuddiwyd plac yr wythnos diwethaf i goffau’r nofelydd a’r awdures storiau byrion nodedig, y diweddar Margied Pritchard ym Minffordd, Penrhyndeudraeth. 

 

Fe gyhoeddodd Margied Pritchard tair ar ddeg o gyfrolau yn cynnwys chwe chasgliad o storiau byrion, tair nofel, tair drama ynghyd a’r gyfrol Portreadau’r Faner.

 

Bu’n gyfrifol yr un pryd am golofn wythnosol i’ gylchgrawn Y Faner am saith mlynedd. Roedd hefyd wedi bod yn beirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn cyfrannu erthyglau i gylchgrawn Barn, Taliesin a’r Traethodydd.

 

Y bwriad oedd sicrhau coffad i’r awdures yn ei bro, fel yr eglurodd Susan Owen a fu’n weithgar yn sicrhau’r plac i’w chofio, "Dyma ni’n sylweddoli fel cangen Merched y Wawr Porthmadog bod ei gwaith a’i hanes hi wedi mynd yn angof ac y dyle ni wneud rywbeth i ddwyn ar gof i’r genhedlaeth yma felly, y cyfraniad ddaru Margied ei wneud i lenyddiaeth Cymru ac i’w bro yn ogystal. Fe enilodd y nofel Nid mudan mo’r mor y fedal ryddiaith iddi yn Eisteddfod Aberteifi yn 1976."

 

Amddiffyn etifeddiaeth

 

"Bydd y cofio o’r math hwn yn ennyn diddordeb ac awydd mewn eraill i garu ac amddiffyn y math o bethau a garai rhai fel Marged Pritchard ac a gyfrifwn ninnau oll gobeithio yn etifeddiaeth gwerth ei diogelu."

 

Ychwanegodd fod Margied yn esiampl dda i ferched heddiw, "Yn ei chyfnod hi roedd yna ddim llawer o ferched yn sgwennu ac mi roedd hi yn torri cwys, ac felly mae’n esiampl wych i ferched heddiw."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net