Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fynwy

Daeth cannoedd o drigolion Sir Fynwy a’r Cyffiniau i dref Cil-y-Coed dros y penwythnos ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2016, a gynhelir ar gyrion tref  Y Fenni y flwyddyn nesaf.

 

Gyda dau lwyfan yng nghanol y dref a rhaglen lawn o weithgareddau drwy’r dydd, roedd yr ardal yn llawn bywyd a bwrlwm, ac yn gyfle i ysgolion, corau, dawnswyr a pherfformwyr o bob math ddangos eu doniau a rhoi blas o’r hyn sydd i ddod yn yr Eisteddfod ei hyn y flwyddyn nesaf.

 

Ddechrau’r prynhawn, gorymdeithiodd Gorsedd y Beirdd a channoedd o gynrychiolwyr o gymdeithasau a sefydliadau lleol o’r dref i Gastell Cil-y-Coed, gyda thrigolion yr ardal hefyd yn ymuno yn yr orymdaith er mwyn cyrraedd y Castell mewn pryd i weld Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Frank Olding, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd, Christine.

 

Meddai Frank, “Roedd yr awyrgylch yn y dref yn arbennig drwy’r dydd, a diolch o galon i bawb a ddaeth allan i’n cefnogi.  Mae cymaint o gefnogaeth yn lleol i’r Eisteddfod.  Byddai wedi bod yn amhosibl dychmygu hyn ugain neu ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, ond mae pethau wedi newid.   Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni fod yn gweithio yma dros y Gymraeg a’n diwylliant yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau, ac mae ymateb trigolion y sir yn y Cyhoeddi yn argoeli’n dda iawn ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.”

 

Brwdfrydedd

 

Ychwanegodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Hoffwn dalu teyrnged mawr i Frank a’r tîm yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau am y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud yn codi ymwybyddiaeth ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.  Roedd yr awyrgylch yng Nghil-y-Coed yn arbennig iawn, a dydw i ddim yn cofio’r fath frwdfrydedd yn y Cyhoeddi ers nifer o flynyddoedd."

 

Yn ôl Elfed Roberts, “Mae cefnogaeth  a’r cydweithio parod sy’n bodoli rhwng yr Eisteddfod a’r Cyngor yn ardderchog, a rydym yn ddiolchgar iddyn nhw am eu holl waith er mwyn sicrhau llwyddiant y Cyhoeddi."

 

Gŵyl deithol

 

Mae Elfed Roberts yn gweld fod angen i’r eisteddfod barhau fel gŵyl deithol, ac mae mannau fel hyn yn cadarnhau hynny, yn ôl Elfed, “I mi, dangosodd Cyhoeddi Eisteddfod 2016 bwysigrwydd parhad yr Eisteddfod fel gŵyl deithiol.  Mae hon yn gornel o Gymru sydd heb gael cyfle i roi croeso i’r Eisteddfod ers dros ganrif.  Ar ôl blwyddyn o gydweithio’n lleol gyda ddoe yn binacl i’r prosiect hyd yn hyn, rhaid diolch i’r trigolion, y Cyngor a’n gwirfoddolwyr a swyddogion lleol am y cyfle i ddod i ardal mor groesawgar a chyfeillgar sydd mor frwd dros yr Eisteddfod a’r dyfodol.  Rydym yn edrych ymlaen yn arw am y flwyddyn nesaf o gydweithio ac at Awst 2016.”