Dangos Talent Newydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

20/02/2013

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Bydd prosiect Mentro CDG Sir Gâr yn cynnal ‘Ar y Tracs’, cyfres o berfformiadau byw ar drên Rheilffordd Calon Cymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.


Gan adael o Lanymddyfri, bydd teithwyr yn mwynhau perfformiadau byw gan artistiaid newydd gorau Sir Gâr wledig wrth i’r trên fynd trwy Langadog, Ffairfach, Rhydaman a Llangennech cyn cyrraedd Llanelli.


Bydd y perfformiadau yn cynnwys: setiau acwsteg gan Gillie Rowland a Martin Goddard, barddoniaeth gan Frank Thomas, caneuon gwerin gyda’r Aunty Depressants a set gan y DJ Jason Lye Phillips.


Mae’r holl artistiaid sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad wedi gweithio’n agos gyda Tomas Marks, swyddog Datblygu Mentro a threfnwyd y digwyddiad i helpu hyrwyddo’r bobl ifanc broffesiynol hyn a’u talentau.

 

"Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i’r perfformwyr ifanc sydd wedi derbyn cefnogaeth trwy Mentro i arddangos eu talent. Bydd y digwyddiad yn amlygu’r talent gynyddol yn Sir Gâr,” meddai Tomas.

 

Mae Mentro yn darparu cefnogaeth fusnes i bobl ifanc rhwng 16 a 30 oed, trwy gynllun Entrepreneuriaeth Wledig CDG Sir Gâr. Ariennir y prosiect trwy Gynllun Datblygu Gwledig (CDG) Cymru 2007 – 2013 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gweledig.

 

Mae Mentro yn rhoi cyngor ac arweiniad yn rhad ac am ddim ynghylch dechrau eich busnes eich hun ac yn codi ymwybyddiaeth am y benthyciadau cychwyn a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Mae Mentro hefyd yn helpu llunio cynlluniau a chyllidebau busnes.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tomas Marks (Swyddog Mentro) ar 01558 825336 neu e-bostiwch tomasmarks@menterbrodinefwr.org.uk