Invertigo, Saer Doliau

31/01/2013

Categori: Celfyddydau

Sion Alun Davies a Louise Best ar gyfer Invertigo Theatre Company mewn cydberthynas â Neil McPherson ar gyfer y Finborough Theatre yn cyflwyno’r perfformiad cyntaf yn Lloegr:

 

SAER DOLIAU gan Gwenlyn Parry Cyfarwyddwyd gan Aled Pedrick.

 

“Pam na cha’ i lonydd gynnoch chi? Wnes i ddim byd i haeddu cael fy nhrin fel hyn.”

 

Bydd y perfformiad cyntaf erioed yn Lloegr o glasur Gwenlyn Parry, ‘Saer Doliau’ - wedi ei berfformio yn y Gymraeg - yn agor yn y Finborough Theatre yn Llundain am gyfnod cyfyngedig o naw perfformiad Nos Sul a Llun a Matinee dydd Mawrth o Ddydd Sul y 3ydd Chwefror 2013 (Noson y wasg: Dydd Llun, 4 Chwefror 2013 am 7:30pm)

Mae Ifans, y Saer Doliau, wrthi’n gweithio hollol fodlon yn ei weithdy pren yn trwsio doliau sydd wedi torri. Heb unrhyw rybudd mae ei fywyd a’i drefn arferol yn cael eu rhwygo’n ddarnau gan ymddangosiad dau ddieithryn, Merch a Llanc. Wrth iddyn nhw ei boenydio â gemau meddwl a’u hagenda cyfrinachol, mae Ifans yn colli rheolaeth ar realiti, gan deimlo ar goll mewn byd sy’n cyflym newid. Wrth i’r dieithriaid chwarae eu gêm a chynllunio eu hergyd olaf, mae Ifans yn cwestiynu pwrpas ei holl fodolaeth...

Mae clasur Gwenlyn Parry o 1966 yn ymdrin â themau fel ein obsesiwn â moderneiddio, rôl y fenyw o fewn cymdeithas a rhagfarn hiliol, gan ofyn cwestiynau am ein cydwybod ac am ein holl fodolaeth.

Bydd Saer Doliau yn cael ei pherfformio yn y Gymraeg gydag uwch-deitlau yn y Saesneg.

Roedd y dramodydd Gwenlyn Parry (1932-1991) yn un o brif leisiau Llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Fe ysgrifennodd sawl drama hollbwysig gan gynnwys Y Twr, Saer Doliau, Ty ar y Tywod, Panto a Sal. Disgrifiodd Saunders Lewis ef fel ‘bardd o ddramodydd’ a ‘meistr y ddelwedd estynedig a bardd lluniau’. Daeth Parry yn ffefryn gan gynulleidfaoedd Cymraeg am ei gymeriadau di-drugaredd, ei arddull benodol a’i hiwmor tywyll. Mae ei waith teledu yn cynnwys rôl allweddol wrth sefydlu adran sgriptiau BBC Cymru, ac roedd ei ddramau – a ysbrydolwyd gan waith Ionesco a Brecht – yn cynrychioli dechrau cyfnod euraid mewn ysgrifennu dramatig Cymraeg.

 


Derbyniodd y Cyfarwyddwr Aled Pedrick ysgoloriaeth anrhydeddus Bryn Terfel a chafodd ei hyfforddi fel actor yn y Guildhall School of Music and Drama. Mae wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr actio yn y Saturday Acting Academy, y Music Theatre 4 Youth yn Belfast, ac mae wedi gweithio fel cyd-gyfarwyddwr gyda Tom Daley a Richard Twyman. Roedd hefyd yn gyfarwyddwr cynorthwyol i Polly Teale yng nghynhyrchiad Shared Experience o Speechless.

Cafodd cwmni theatr Invertigo Theatre Company ei gyd-sefydlu gan bedwar o raddedigion y Guildhall School of Music and Drama. Mae Invertigo yn gwmni cynhyrchu sydd yn ymroddedig i gynrychioli’r llai-cyfarwydd ar y llwyfan Prydeinig. Fel enillwyr y wobr ‘Deutsche Bank Award for Creative Enterprises 2012’, mae cwmni Invertigo yn cyflwyno Saer Doliau yn un o nifer o gynyrchiadau uchelgeisiol eleni. Cafodd gwobr y Deutsche Bank ei sefydlu yn 1993 i gynnig cymorth ymarferol ac ariannol i artistiaid, dylunwyr, cynhyrchwyr a phefformwyr er mwyn eu helpu i sefydlu eu busnes ac i allu cynnal eu hunain yn effeithiol ar ôl gadael y coleg.NOSON Y WASG: DYDD LLUN, 4ydd CHWEFROR 2013 AM 7:30PM
PHOTOCALL: Trwy drefniant. Ebostiwch admin@finboroughtheatre.co.uk

Finborough Theatre, 118 Finborough Road, London SW10 9ED
Box Office 0844 847 1652 Bwciwch at lein ar www.finboroughtheatre.co.uk
Dyddiau Sul, Llun a Mawrth, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 a 19 Chwefror 2013
Nos Sul a Llun am 7.30pm. Matinee Dydd Mawrth am 2.00pm.
Tocynnau £14, £10 consesiwn.
Hyd y perfformiad: 1awr 20 munud
(Gallai prisiau tocynnau newid)
Wedi ei berfformio yn y Gymraeg (gyda is-deitlau Saesneg).

Am fwy o wybodaeth, cyfweliadau neu luniau, cysylltwch â
Neil McPherson drwy ebost admin@finboroughtheatre.co.uk neu 07977 173135
Is-lwythwch gwybodaeth y wasg neu luniau ar http://www.finboroughtheatre.co.uk/press-resources.php