Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

22/01/2013

Categori: Addysg, Hyfforddiant / Cyrsiau

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Dyma gyfle i chi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

 

Bydd pawb sy’n cael eu derbyn ar y cwrs yma yn cael grant hyfforddi tra’n dysgu.  Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am un o’r 200 o lefydd ar y cynllun hyfforddi yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd ac ysgolion cynradd
ledled Cymru.

 

Mae’r cynllun hyfforddi cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2013 hyd 31 Mawrth 2014.

 

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch gyda Cam Wrth Gam ar y manylion cysylltu uchod.

 

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

 

Dyddiad cau: 25 Ionawr 2013
Gwefan: www.camwrthgam.co.uk
E-bost: post@camwrthgam.co.uk
Ffoniwch: 01970 639601