Integreiddio'r gwasanaeth iechyd gyda gofal cymdeithasol

29/04/2015

Categori: Iechyd, Newyddion

Mike Parker

Mae gan Blaid Cymru gynlluniau i integreiddio'r gwasanaeth iechyd gyda Gofal Cymdeithasol er mwyn atal oedi cyn rhyddhau pobl o’r ysbyty i ofal, yn ôl ymgeisydd y blaid yng Ngheredigion, Mike Parker.

 

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd yn rhyddhau mwy o adnoddau y gellir eu hail-fuddsoddi i wasanaeth iechyd cymunedol fel y gall pobl dderbyn gofal safonol mor agos i’w cartrefi ag sydd modd.

 

Maent o’r farn y bydd y cynlluniau hyn yn chwalu’r muriau sy’n bodoli rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan leihau rhestri aros ac yn cryfhau’r gwasanaeth iechyd.

 

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion Mike Parker, “Pan fo gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gweithio’n dda gyda’i gilydd, mae cleifion yn cael y gofal a’r gefnogaeth y mae arnynt ei angen mor agos i’w cartrefi ag sydd modd bob cam o’r ffordd. Ond ar hyn o bryd, mae’r ffiniau mympwyol sy’n bodoli rhwng gwasanaethau yn arwain at oedi trosglwyddo i ofal, ac y mae diffyg gofal yn y gymuned yn aml yn golygu bod cleifion yn troi’n achosion brys am na allant fynd at y gofal angenrheidiol ynghynt.

 

Perthynas dlawd

 

“Bu Gofal Cymdeithasol yn hanesyddol yn berthynas dlawd i iechyd’,  yn ôl Mike Parker, ‘heb feddu ar yr un statws. Mae hyn wedi ei wneud yn darged hawdd i doriadau, ond y cyfan wnaeth hyn oedd arwain at fwy o bwysau ar y gwasanaeth iechyd.

 

Ychwanegodd, “Mae Plaid Cymru eisiau chwalu’r rhagfuriau diangen hyn fel y gallwn fireinio’r gwasanaeth a rhoi i gleifion y gofal cyson mae arnynt ei angen. Trwy integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol gallwn ymdrin â’r problemau hyn, rhyddhau mwy o adnoddau i’w buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd cymunedol, a gwneud yn sicr fod cleifion yn derbyn gofal cyson a chefnogaeth bob cam o’r ffordd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net