Apêl fawr daeargryn Nepal yn cael ei lansio

28/04/2015

Categori: Iechyd, Newyddion

Dinistr Daeargryn Nepal

Cafodd apêl fawr gan Bwyllgor Argyfyngau (DEC) ei lansio heddiw er mwyn helpu dioddefwyr y daeargryn dinistriol a ysgwyddodd Nepal ddydd Sadwrn diwethaf, gan ddod a dinistr enfawr i’r wlad. 

 

Bydd Apêl Daeargryn Nepal DEC yn cael ei ddangos ar S4C heno ynghyd a’r BBC, ITV Channel 4, Channel 5 a Sky.

 

Bydd yr arian a godir yn cefnogi ymdrechion aelodau'r Pwyllgor Argyfyngau i gyrraedd teuluoedd a effeithiwyd gan y daeargryn  a oedd yn mesur 7.8 i 'r gorllewin o brifddinas Kathmandu.

 

Mae nifer y meirw heddiw wedi codi uwchlaw 3,000 ac mae 5.3 miliwn o bobl yn byw mewn ardaloedd a brofodd y daeargryn, gyda’r Prif Weinidog heddiw yn ofni y bydd y cyfanswm yn nes at 10,000. 

 

Mae’r ardal hefyd wedi profi ôl-ddirgryniadau yn ystod y dyddiau diwethaf ac mae’r gwasanaethau  angen cyrraedd pentrefi anghysbell, pentrefi sydd wedi eu hynysu gan dirlithriadau am nad oes modd cyfathrebu â hwy.

 

Meddai Cadeirydd DEC Cymru Kirsty Davies-Warner: "Mae'r lluniau a straeon yn dod allan o Nepal yn dangos teuluoedd wedi eu rhwygo ar wahân gan y drychineb hon."

 

Ychwanegodd, "Mae angen cymorth meddygol, lloches, bwyd a dŵr ar y rhai sydd wedi goroesi. Mewn llawer o achosion maent wedi colli popeth ac mae ein haelodau yn barod i'w helpu i ailadeiladu. "

 

Mae'r llinell ar gyfer rhoddion ar agor 0370 60 60 900 neu ewch i wefan DEC .