Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn cyrraedd Silverstone

08/11/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bu Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn mynychu ffair fasnach bwysig yng nghanolfan gynadledda ‘Silverstone Wing’ sy’n rhan o drac rasio enwog Silverstone.

Mewn partneriaeth gydag un o brif broseswyr cig Cymru, paratodd HCC samplau blasus o Gig Oen Cymru ar gyfer rhai o brif gynrychiolwyr diwydiant gwasanaeth bwyd Prydain.

 

Trefnwyd y digwyddiad yn Silverstone gan y grwp cyfanwerthu Booker, ac mae HCC hefyd yn cydweithio â chyfanwerthwyr eraill mewn ymgyrch dros yr hydref i hyrwyddo Cig Oen Cymru o fewn y sector.

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol HCC Elwen Roberts; “Roeddem wrth ein bodd i fynychu’r ffair fasnach bwysig yma yn Silverstone. Ry’n ni’n meddwl am Gig Oen Cymru fel champagne ymhlith cigoedd, ac mae galw mawr amdano gan dai bwyta, gwestai a chyflenwyr arlwyo oherwydd ei safon uchel.”

 

Marchnad bwysig 

 

 

“Mae sector cyfanwerthu Prydain yn farchnad bwysig iawn i ni,” ychwanegodd Elwen. “Bu’n ymgyrch hydref i gynyddu proffil a gwerthiant Cig Oen Cymru o fewn y diwydiant yma yn llwyddiant mor belled, ac edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio gyda’n partneriaid yn y dyfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru