Toriadau ar y gweill i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

23/05/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu'r toriadau i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gyhoeddwyd heddiw gan y Cyngor Cyllido Addysg ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyllido'r Coleg yn uniongyrchol.

Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddwyd tro-pedol rhannol ynghylch y toriadau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch gyda thoriad o £11 miliwn, neu wyth y cant o'i gyllideb, yn hytrach na'r £42 miliwn o gwtogiad a gyhoeddwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, mae'r Coleg Cymraeg nawr yn wynebu toriad o draean i'w gyllideb.

 

Cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ei fod wedi gorfod cael gwared ar gefnogaeth ar gyfer addysg ôl-radd rhan amser, oherwydd toriadau i'w gyllid yntau ac o ganlyniad bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn colli traean o'i gyllideb gan y corff sy'n gyfrifol am ariannu prifysgolion Cymru.

 

Dywedodd maniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol yn etholiadau'r Cynulliad eleni y byddant yn: "Ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector Addysg Bellach i gefnogi cydweithredu rhwng colegau Addysg Bellach, a rhwng y sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, wrth ddatblygu a darparu deunyddiau addysgu a dysgu drwy'r Gymraeg, a diogelu'i gyllid."

 

Siomedig iawn

 

Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Addysg newydd Kirsty Williams, dywed swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "... rydym yn siomedig iawn clywed bod y Cyngor Cyllido wedi cyhoeddi cwtogiad o draean i gyllideb y Coleg Cymraeg, sy'n llawer iawn mwy na'r toriad o oddeutu wyth y cant sy'n wynebu'r sector yn gyffredinol. Mae'r toriadau gwbl anghymesur ac yn groes i ymrwymiad eich plaid yn yr etholiad i 'ddiogelu'i gyllid'

 

"Galwn felly arnoch chi a'r Llywodraeth newydd dderbyn cyfrifoldeb uniongyrchol am ddatblygu'r Coleg Cymraeg gan ei gyllido'n uniongyrchol er mwyn diogelu ei gyllid. Ac, fel ymrwymodd eich plaid yn yr etholiad, galwn arnoch hefyd i ddatblygu rôl y Coleg hefyd trwy roi iddo gyfrifoldeb dros addysg bellach a galwedigaethol a'r adnoddau i gyflawni'r gwaith."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru