Sioe deithiol yn hybu gwerthiant Cig Oen Cymru, yn ôl ymgyrch Hybu Cig Cymru

22/10/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch yn ystod yr haf i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i ddefnyddwyr mewn siopau mawr ledled Cymru a Lloegr wedi arwain at gynnydd sydyn mewn gwerthiant.

Yn ystod misoedd Awst, Medi a Hydref, bu gan Hybu Cig Cymru (HCC) theatr goginio symudol i gynnig samplau o Gig Oen Cymru i siopwyr, yn ogystal â rhannu syniadau am ryseitiau a siarad â defnyddwyr.

 

Roedd y daith yn cynnwys archfarchnadoedd a chanolfannau cyfanwerthu mor bell â Bryste, Llundain, Caer a Chaerdydd. Mewn un siop cafwyd cynnydd cyffredinol o 25% mewn gwerthiannau Cig Oen Cymru yn ystod y diwrnod yr oedd HCC yn bresennol.  Mewn un arall cafwyd cynnydd o 42% yng ngwerthiant siancod cig oen  a 66% yng ngwerthiant ffiledau.

 

Mae’r theatr goginio deithiol yn rhan o ymgyrch integredig HCC i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn y DG.  Yn ogystal, cafwyd digwyddiadau hyrwyddo yn Countryfile Live a Marchnad Bwrdeistref Llundain, ynghyd ag ymgyrch farchnata ddigidol wedi'i hanelu at ddemograffeg allweddol.

 

Strategaeth ehangach

 

Mae presenoldeb theatr Goginio Cig Oen Cymru mewn siopau mawr yn amlwg yn rhan o strategaeth farchnata ehangach, gan gynnwys hysbysebu digidol â thargedau penodol gydol y flwyddyn, presenoldeb mewn digwyddiadau pwysig, partneriaethau brand a gwaith cysylltiadau cyhoeddus," meddai Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad yn y DG, Emily Davies. “Fodd bynnag, mae'n dda gweld hwb gwerthiant mor uniongyrchol yn sgil ein rhyngweithio uniongyrchol â defnyddwyr.

 

“Mae’n amlwg pan fydd pobl yn cael y cyfle i samplu'r cynnyrch, maen nhw'n hoffi'r hyn maen nhw’n ei weld,” meddai. Fe wnaethom fwynhau rhyngweithio gyda siopwyr ac esbonio'r stori y tu ôl i Oen Cymru – sut mae’n cael ei olrhain yn ôl i'r fferm, a'r traddodiad a’r dulliau ffermio cynaliadwy sy'n cyfrannu at y blas nodedig.”