Saith enwebiad ar gyfer yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd

06/03/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Rhaglen am Mered yn cael ei henwebu

Bydd wyth o raglenni a gwasanaethau S4C  ar restr fer yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd a gynhelir yn Inverness yn Yr Alban ddiwedd Ebrill, gyda rhaglenni yn cyfweld Merêd a Dr John Davies yn llwyddo i gyrraedd y nod. 

 

Mae saith o raglenni'r sianel wedi cael eu henwebu yn cynnwys gwasanaeth digidol sydd ar y rhestr fer am Wobr Kevin Hegarty am Arloesedd. Mae gan S4C enwebiadau yng nghategori'r ddrama nodwedd hir, cyfresi ffeithiol, gyda thri enwebiad yng nghategori'r rhaglenni sengl ffeithiol.  

 

Mae yna gymysgedd o'r llon a'r lleddf ymhlith yr enwebiadau, gyda stori'r Hardys yn hawlio'r sylw, tra fod rhaglen ddychan Dim Byd wedi ei henwebu yng nghategori adloniant.

 

Llwyddodd y rhaglenni canlynol i gyrraedd y rhestr fer: 

 

Y Syrcas (ffatiffilms / AimImage) – Drama Nodwedd Hir

Pyramid (Boom Plant) – Gwobr Kieran Hegarty am Arloesedd

I Grombil Cyfandir Pell: American Interior (Ie Ie Productions) – Celf

Dim Byd (Cwmni Da) – Adloniant

Adam Price a Streic y Glowyr (Tinopolis) – Cyfres Ffeithiol

O'r Galon: Yr Hardys – Un Dydd ar y Tro (Rondo) – Ffeithiol Sengl

  Merêd   (Cwmni Da) – Ffeithiol Sengl

Gwirionedd y Galon: Dr John Davies (Telesgop) – Ffeithiol Sengl

 

Mae 118 o enwebiadau o dros 78 o gwmnïau cynhyrchu a darlledwyr wedi cael lle ar y rhestr fer. Cafodd trefnwyr y gwobrau 500 o geisiadau o’r Alban, Cernyw, Llydaw, Ynys Manaw ac Iwerddon yn ogystal â Chymru. Mae’r rhestr fer wedi’i lunio gan banel rhyngwladol.

 

Croesawodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys yr enwebiadau , “Hoffwn longyfarch yr holl gwmnïau cynhyrchu a phartneriaid eraill rydym wedi cydweithio’n agos gyda nhw i wneud y cynnwys amrywiol yma ar gael i bobl Cymru. Unwaith eto, mae amrywiaeth a nifer enwebiadau ein rhaglenni yn brawf o'r safon uchel mae cynhyrchwyr rhaglenni yng Nghymru yn cyrraedd yn gyson."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net