Pwy sydd am ennill yn y gêm fawr nos yfory? Pleidleisiwch yma!

22/02/2019

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda gêm fwya’r tymor ar ein gwarthaf ddiwedd prynhawn fory yng Nghaerdydd, mae’r cyffro yn cynyddu ac mae pob Cymro neu Gymraes i gyd yn gweddio fod Lloegr yn mynd i golli.

Mae tîm Lloegr y tymor hwn i weld yn hyderus, yn bwerus ac yn fygythiad gwirioneddol ond mae sawl tim a gynrychiolodd y wlad drws nesa wedi croesi Pont Hafren yn y gorffennol yn hyderus, bron yn rhyfygus ond eto eu gobeithion wedi cael eu chwalu’n racs yng Nghaerdydd. Ymhlith yr atgofion melys oedd cais Ieuan Evans i guro tîm Wil Carling ym 1993.

 

Gyda rheolwr presennol Lloegr, Eddie Jones yn clochdar fel ceilog dandi yn ystod yr wythnos, mae sawl cefnogwr yn gobeithio y bydd y wen ganddo yn diflannu yn reit sydyn toc ar ôl 5 o gloch nos fory. 

 

Felly, beth amdani? Pwy sy’n mynd i ennill? Bwrwch eich pleidlais. 

 

Pwy sydd am ennill yn y gêm fawr?

  • A.
    Cymru
  • B.
    Lloegr
  • C.
    Gêm gyfartal

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
90%

B
8%

C
3%